Prohlášení Městského výboru KSČM v Brně

1. 6. 2017

Městský výbor KSČM v Brně vyjadřuje obavy nad sílícími projevy neonacismu ve statutárním městě Brně.

Protestujeme proti snahám vedení brněnské radnice podílet se na snahách o přepisování dějin ve prospěch ve 2. světové válce poražených.

Protestujeme proti zneužívání a jednostrannému výkladu vybraných událostí spojených s koncem 2. světové války a osvobození Brna.

Protestujeme proti (se souhlasem vedení brněnského magistrátu organizovaném) Pochodu smíření. Letos byli dokonce k této akci zneužiti i potomci význačných židovských rodin, které byly brněnskými nacisty přinuceny opustit Brno. Magistrátu se tak podařilo spojit do jednoho pochodu vyhnané a „vyhnané“ bez ohledu na dobu, důvod a vinu.

Navzdory účelovému zdůvodňování nechápeme vstřícné kroky  magistrátu k potomkům brněnských Němců, nositelů vyznamenání Adolfa Hitlera za podíl na rozbití Československé republiky. Potomkům těch, kteří si kupovali vstupenky na shlédnutí poprav brněnských bojovníků proti německému fašismu.

Nesouhlasíme s přístupem brněnského magistrátu - bombastickým připomínáním Německého domu, symbolu fašismu v Brně od druhé poloviny 30 let do konce války.

Protestujeme proti posilování vazeb vedení města Brna a představiteli sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Protestujeme proti účasti čelného představitele města p. Andera na jejich sjezdu.

Protestujeme proti návštěvám členů vlády České republiky na sjezdech sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Protestujeme proti návštěvě místopředsedy vlády české republiky p. Bělobrádka na tomto sjezdu v Augsburku o víkendu. Již samotnou účast představitele vlády chápeme jako vyjádření souhlasu vlády České republiky s požadavky sudetoněmeckého landsmanšaftu, tedy vyjádření souhlasu např. se zrušením dekretů prezidenta Beneše z r. 1945!

Vyjadřujeme rozhořčení, že předseda vlády svrchované ČR p. Sobotka se k této závažné otázce dosud nevyjádřil (opomíjíme obojetné a stanovisko postrádající vyjádření ministra zahraničí). Nevyjádření se premiéra lze chápat i tak, že on sám, jako předseda vlády, ale i jako předseda ČSSD, se jménem své strany, jejich členů i voličů kloní k názorům p. Bělobrádka!

Odmítáme přijímat jako normální to, co normální není!

Autor: 
MěV KSČM v Brně

Články

.