Muzeum T.G.M. obmění v pobočkách osvětlení expozic za úspornější

20. 5. 2016

Rada kraje schválila použití investičních prostředků Muzea T.G.M. se sídlem v Rakovníku ve výši 207 tisíc Kč na výměnu stávajícího osvětlení za úspornější LED.

„Výměna proběhne v objektu muzea v Rakovníku, ve Vysoké Bráně Rakovník, v kancelářích, v pobočce v Novém Strašecí a v Jesenici. Návratnost investice je do 1 roku,“ řekl radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek. 

LED osvětlení zajistí nejen provozní úspory, ale je i šetrnější ke sbírkovým předmětům, nevydává totiž UV záření. 

V Muzeu Rakovník přinese investice 47 tisíc Kč úspory na energiích za rok 54 tisíc Kč. V Novém Strašecí při investici 16 tisíc uspoří pobočka 18,5 tisíce Kč. Ještě rychlejší návratnost investice bude v rakovnické věži – za 17 tisíc Kč investic dostaneme roční úsporu 24 tisíc Kč. V Jesenici u Rakovníka dokonce za 10 tisíc Kč vytvoříme roční úsporu 19,5 tisíc Kč. 

„Pokračujeme v projektech energetických úspor a výměna zdrojů světla má rychlou návratnost, již jsme tak učinili např. v části Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře,“ dodal radní Štefek.

Zdroj: 
Tiskové oddělení Krajského úřadu Středočeského kraje

Články

.