Doplnění stanoviska KSČM k Ransdorfovi

11. 12. 2015

„Po úterním jednání mezi volenými funkcionáři KSČM a Miloslavem Ransdorfem jsme, jak bylo sděleno, dospěli společně ke stanovisku, že jde o jeho soukromou iniciativu, která se netýká KSČM a že je právě jen na něm, jak očistí své jméno. Proto stále trvá do případně odlišného rozhodnutí stranických orgánů stav, že se k této věci nebudeme vyjadřovat. Případná vlastní rozhodnutí Miloslava Ransdorfa jsou jeho záležitostí. 

(Původní stanovisko zde)

Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.