Keltské oppidum Závist má své infocentrum

29. 9. 2015

V sobotu 26. září bylo v Dolních Břežanech otevřeno Regionální informační centrum. Akce se mimo představitelů města a Regionálního operačního programu zúčastnil i radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

„Je dobře, že se městu povedla realizace tohoto záměru, jsem rád, že se na expozici podílel i náš Ústav archeologické a památkové péče Středních Čech. Oppidum Závist a jeho okolí si určitě zaslouží i naší podporu, která by měla směřovat k dalšímu zvyšování atraktivity regionu pro návštěvníky,“ sdělil radní Štefek. 

V informačním centru lidé shlédli praktické ukázky virtuální archeologie, prezentaci možností 3D skenování a 3D tisku, projekci 3D rekonstrukcí archeologických situací a zábavné workshopy. Pro návštěvníky Dolních Břežan jsou mimo infocentra připraveny 2 okruhy naučných stezek. První, který vede obcí, měří 3 km a popisuje stavby od doby kamenné až po středověk. Druhý okruh začíná za obcí Lhota a vede do Národní kulturní památky Závist a je dlouhý přibližně 2,3 km. 

Lokalita Závist je největším největší keltské oppidum v Čechách a podrobný archeologický výzkum podal mnoho informací z místa od 6. - 5. století př. n. l. V letech 1963 - 1990 zde probíhaly rozsáhlé archeologické výzkumy. 

Projekt Regionálního informačního centra v hodnotě 27,4 mil. Kč realizovalo město s využitím dotace Regionálního operačního programu Střední Čechy. Ve výši 19,8 mil. Kč. Realizace byla zahájena v květnu 2014. 

Centrum ve zrekonstruované budově č.p.11 představuje místní, mimořádně bohatou historii osídlení od pravěku po dnešek. Hlavním lákadlem je audiovizuální jeskyně, ve které je umístěno 3D zobrazovací zařízení, díky kterému je možné se projít po keltském hradišti a seznámit se s životem našich předků.

Zdroj: 
Tiskové oddělení Krajského úřadu Středočeského kraje

Články

.