Český Brod má zrekonstruované kulturní a společenské centrum

25. 9. 2015

Ve čtvrtek 24. září byl slavnostně ukončen projekt „Kulturní a společenské centrum v Českém Brodě. Oficiálního aktu se zúčastnil mimo reprezentace města a ředitele Regionálního operačního programu i náměstek hejtmana Marek Semerád a radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

„Kulturní a společenská centra mají v obcích a městech významnou roli, stávají se přirozeným místem setkávání občanů, místem, kde se prezentují spolky, školy, kde se kromě kultury i diskutuje, vzdělává, pomáhá. Ať tedy i v tomto centru probíhá bohatý život,“ sdělil radní Štefek. 

Kulturní a společenské centrum v Českém Brodě vzniklo v prostorách bývalého KD Svět. Předmětem projektu byla modernizace, obnova a rekonstrukce objektu bývalého kina a navrácení původní funkce přirozeného místa setkávání a příjemného prostoru, které své město dobře reprezentuje. Realizací projektu došlo ke kompletní sanaci vnitřního obvodového zdiva, vnitřních stavebních úprav včetně rekonstrukce sociálního zázemí a technických prostor, rekonstrukci VZT, EZS, ZTI a ÚT, doplněn byl i bezbariérový přístup objektu. Prostory si přitom zachovaly původní tvář 30. let 20. století. Poslední na řadu přišla zvukotechnika, osvětlení a další vnitřní vybavení. 

Projekt v hodnotě přes 11,5 mil. Kč byl spolufinancován Regionálním operačním programem Střední Čechy ve výši 9,6 mil. Kč. Partnerem projektu byly i ve městě působící instituce a spolky - Junák, Svaz skautů a skautek ČR, středisko 214.4 Psohlavci Český Brod, Základní umělecká škola Český Brod. Dodavatelem stavebních prací, který byl společně s dalšími členy realizačního týmu na ukončení projektu taktéž přítomen, byla společnost Tost.cz, s.r.o..

V listopadu by měl být KD Svět otevřen veřejnosti s doprovodným kulturním programem.

Zdroj: 
Tiskové oddělení Krajského úřadu Středočeského kraje

Články

.