V Českém Krumlově byly zahájeny Dny evropského dědictví

8. 9. 2015

Ve dnech 4. až 6. září byly v Českém Krumlově zahájeny Dny evropského dědictví (EHD). Aktivit se za Středočeský kraj zúčastnil radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

„Národní zahájení EHD, které se letos konají pod heslem Památky znovuzrozené, se uskutečnilo v nádherných prostorách Českého Krumlova a jsem rád, že k bohatému programu tohoto zahájení přispěly i středočeské příspěvkové organizace,“ řekl radní Štefek. 

Již v pátek se uskutečnila interaktivní prohlídka revitalizovaného území u Vltavy a v Regionálním muzeu byla vernisáží zahájena výstava Homo faber - výstava tradičních řemesel. 

V kostele Božího Těla a Bolestné Panny Marie následoval koncert barokní hudby a v klášterní zahradě barokní ohňostroj. V zámecké kovárně probíhalo večerní kování netradičních výrobků. 

Sobotní slavnostní národní zahájení v klášterní zahradě doprovázel řemeslný trh a kupecká osada Krumbenowe, která představovala pravěkou a středověkou kulturu. Doprovodný program včetně komentovaných prohlídek klášterů, divadla, koncertů pokračoval až do neděle. 

Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. 

Cílem dnů je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. 

V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Partnery hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Od roku 2001 je součástí Národního zahájení EHD i udílení titulu Nositel tradice lidových řemesel.

Zdroj: 
Tiskové oddělení Krajského úřadu Středočeského kraje

Články

.