70. výročí vítězství nad nacismem-fašismem

5. 5. 2015

Osvobození Berlína sovětskými jednotkami v květnu 1945 znamenalo vítězství národů ve II. světové válce a porážku nacistického fašismu - nejnásilnější formy třídní nadvlády vytvořené kapitalismem a přímé příčiny války a smrti desítek milionů lidí.

Rozhodující úlohu ve vítězství 9. května 1945 sehrál Sovětský svaz, jeho lid a Rudá armáda pod vedením jeho komunistické strany. Byly to významné bitvy vybojované na východní frontě, co rozhodlo o výsledku II. světové války. Zaznamenat 70. výročí vítězství je připomenout a oslavit hrdinství, odvahu a odhodlání milionů sovětských mužů a žen, kteří, za cenu nesmírných obětí a přes 27 milionů mrtvých, vzdorovali a bojovali a rozhodujícím způsobem tak přispěli k porážce nacisticko-fašistického barbarství. Oslavit 70. výročí vítězství, to je připomenout a ocenit hrdinství, odvahu a odhodlání milionů dalších bojovníků odporu a protifašistických bojovníků z celého světa, kteří zasvětili a obětovali své životy boji za vítězství.

Nacismus-fašismus byl krutým nástrojem velkokapitálu ke vnucení jeho vlády, když se střetl s hlubokou krizí, jež následovala po I. světové válce, především po velké krizi z roku 1929 a ohlasech Říjnové revoluce. Antikomunismus byl vždy definující vlastností nacismu-fašismu. Dělnická třída a lidové hnutí, a komunisté zvlášť, byli všude prvními oběťmi. Komunisté byli všude v čele řad odporu proti fašismu a byli předvojem masového, ozbrojeného odporu, jenž vedl k osvobození.

Dnes jsou obnova fašistické hrozby a nebezpečí nové války velkého rozsahu skutečné a narůstají. Opět v souvislosti stále hlubší krize kapitalismu - jež vychází z jeho neslučitelných rozporů - se velkokapitál pokouší dostat z krize silou, při zvedání kruté úrovně vykořisťování a napadání svrchovanosti národů a nezávislosti států na všech kontinentech. Velké imperialistické mocnosti se snaží zavést svou celosvětovou nadvládu vojenskými prostředky; násobí agresivní války. Ukrajina zažívá následky fašistické činnosti s aktivní podporou USA a Evropské unie a jejich volenského křídla, NATO. Ve jménu „boje proti komunismu“ vede revisionismus a falšování dějin, s hanebným kladením fašismu a komunismu na stejnou úroveň, k rehabilitaci fašismu.

Proto má rozhodující význam zopakovat poučení z dějin, připomínat zločiny nacismu-fašismu, jeho třídní podstaty a spoluviny, jež mu umožnila vzestup. Tragédie II. světové války nesmí být zapomenuta. Jen tak lze zabránit další katastrofě.

Podepsané komunistické a dělnické strany vyzývají pracující a národy celého světa, aby rozvíjeli osvobozenecký boj, aby z oslav 70. výročí vítězství nad nacismem-fašismem učinili potvrzení jednoty a boje za mír, proti hrozbě fašismu a války, zakořeněné v kapitalismu a představující nebezpečí pro lidstvo, pro demokracii, společenský pokrok a socialismus.

Autor: 
Oddělení mezinárodní politiky a bezpečnosti ÚV KSČM

Články

.