V Kouřimi byla zahájena dostavba areálu Muzea lidových staveb

29. 4. 2015

V areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi byla v úterý 28. dubna zahájena realizace první etapy jeho dostavby.

„První etapa dostavby za 53,6 milionů Kč s DPH zahrnuje doplnění areálu o Šperkovnu ze Strašic, chalupu z Masojed včetně stodoly, výměnek z Krchleb, statek z Týřovic a špýchar z Kornatic. V rámci projektu bude přemístěna i stodola ze Želejova. Dále budou realizovány menší prvky - socha Sv. Jana Nepomuckého u mlýna z Tismic, Mariánský sloup z Konárovic, socha sv. Donaty,“ popsal projekt radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

Součástí projektu budou i nezbytné investice do vodovodu, kanalizace, vegetačních a krajinářských úprav, komunikací, zpevněných ploch, oplocení, strojovny a slaboproudu.“

Předání staveniště firmě BFK – GEMA art group se zúčastnili mimo zástupců investora, dozoru, projektanta i zástupci Regionálního operačního programu Střední Čechy, za jehož finanční pomoci bude projekt realizován.

Jednotlivé objekty vhodně doplní stávající areál.

Unikátní dvanáctiboká stodola ze Želejova z roku 1660 je v muzeu od roku 1977, bude v rámci dostavby přenesena do blízkosti rychty z Bradlecké Lhoty, s níž vytvoří usedlost z oblasti Podkrkonoší. Její přenesení bude spojeno s celkovou obnovou, kromě nezbytných oprav tesařských konstrukcí bude zrekonstruována střešní krytina ze slaměných došků. V interiéru bude umístěna expozice tradičního zemědělského náčiní.

Zároveň bude položen základ budoucí stylizované návsi, do které se budou mimo jiné obracet štíty dvou stávajících objektů - statku z Týřovic a kovárny ze Starého Bydžova. Severní stranu návsi doplňovat nově postavená usedlost z Podbrdska, její základ vytvoří rekonstrukce usedlosti Šperkovna ze Strašic. Obytná část usedlosti, vybavená funkční replikou kachlových kamen, chlebovou pecí a udírnou, bude rekonstruována do podoby vesnické hospody z 19. století, hospodářská část bude sloužit jako zázemí pro návštěvníky v době pořádání národopisných pořadů.

Dům doplní špýchar z Kornatic, v kterém bude umístěna expozice o lidové architektuře na Podbrdsku.

Jižní stranu návsi v sousedství kovárny ze Starého Bydžova bude tvořit usedlost ze středního Polabí, v jejím čele bude obytné stavení v podobě zrekonstruované chalupy z Masojed a výměnek z Krchleb, spojený klenutou bránou. Jižní stranu usedlosti bude uzavírat zděná stodola, navržená podle podobných hospodářských objektů z konce 19. století.

Světnice chalupy z Masojed s funkčním kachlovým sporákem a chlebovou pecí bude sloužit jako lektorská dílna, ostatní prostory v tomto domě budou plnit funkci nezbytného provozního zázemí pro pořádání národopisných pořadů a údržbu muzea. Stodola bude sloužit jako depozitář pro uložení sbírky zemědělských strojů a vozů. Jako muzejní expozice bude využita pouze světnice výměnku z Krchleb, instalovaná do podoby výměnkářského obydlí se ševcovskou dílnou.

Architektonickou dominantu nejvýše položené východní části návsi v prostoru mezi usedlostí ze Strašic a kovárnou ze Starého Bydžova bude tvořit mariánský sloup z Konárovic. V rámci celkového restaurování díla bude doplněn nezachovalý sokl sloupu a chybějící hlavy sousoší P. Marie s Ježíškem. Barokní socha sv. Donáta bude přenesena do nové polohy na východním okraji areálu.

Zdroj: 
Tiskové oddělení Krajského úřadu Středočeského kraje

Články

.