Ing. František Beneš, CSc.

Ing. František Beneš, CSc.

Stínový ministr pro resort místního rozvoje