Brusel chce více Bruselu

16. 2. 2017

Evropský parlament dnes bez zájmu médií valnou většinou schválil dva dokumenty (“Možný vývoj a změny současného institucionálního uspořádání Evropské unie“ a “Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy“), které mohou navždy změnit podobu Evropy. Tyto dvě zprávy od pravicového a liberálního politického spektra volají po radikální změně fungování EU, což je sice velmi vítané, ale vydávají se zcela špatným směrem. Namísto toho, aby se EU přiblížila občanům a navrátila pravomoci členským státům, přejí si europoslanci více moci pro Komisi, která do značné míry podléhá zájmům korporací, a uzmout co nejvíce moci od národních států a jejich volených zástupců.

Zprávy se vyslovují pro konec výjimek pro členské státy, militarizaci Evropy, další omezení jednohlasného hlasování, centrální zahraniční politiku, post ministra financí, společnou fiskální a ekonomickou politiku, omezení mezivládní spolupráce (krok proti V4) apod. Domníváme se, že tento krok povede pouze k tomu, že v české a evropské společnosti dojde k nárůstu anti-evropských nálad, protože nastane další zostření linie národní státy vs. Brusel.

Recepty z bruselské kuchyně nejsou vždy vhodné pro všechny státy EU, ale na to zpráva zcela zapomíná a razí tvrdou „probruselskou“ linii. Chceme žít v mírové a spolupracující Evropě, ale nesmíme vytvářet společnost a kooperaci na tom, že se na někoho zapomene, nebo budou jeho zájmy a specifika ignorovány. Zprávy jsme tak nepodpořili a věříme, že jsme tak učinili pro lepší rozvoj nejen České republiky, ale i Evropské unie jako takové. 

16. 2. 2017, Štrasburk

Autor: 
Ing. Kateřina Konečná a MUDr. Jiří Maštálka, europoslanci za KSČM

Články

.