CETA - Dohoda korporací přehlíží potřeby lidí

15. 2. 2017

Štrasburk (15.2.)  Europoslanci za KSČM působící ve frakci GUE/NGL vyslovují svůj naprostý nesouhlas se schválenou Komplexní hospodářskou a obchodní dohodou mezi Kanadou a EU (CETA). Tato smlouva je totiž zcela v rozporu s právním státem, demokracií a lidskými právy. Pro malé a střední podniky znamená, že budou čelit nelítostné a neomezené konkurenci velkých nadnárodních společností. CETA navíc povede k poklesu zaměstnanosti v EU a zisky shrábnou korporace, které se na vyjednávání smlouvy podílely. Dohoda navíc zahrnuje systém soudů pro investice, mechanismus řešení sporů, který výrazně oslabuje svrchovaná práva EU a jejích členských států. CETA zahraničním investorům umožňuje podávat žaloby na členské státy EU z důvodu právních předpisů, které ovlivňují zisky investorů, včetně těch, které byly navrženy za účelem ochrany veřejného zdraví, životního prostředí nebo práv pracovníků, tedy pro občany. Smlouva tak chrání obchodní zájmy nadnárodních společností, zatímco lidská stránka a práva lidí jsou trestuhodně opomíjeny.

Smlouva CETA je rovněž pohromou pro evropské standardy v rámci našeho každodenního života. Kateřina Konečná k tomu dodává: „Z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví CETA znamená, že budou oslabeny zásadní evropské normy o maximálním limitu pro rezidua pesticidů a endokrinních disruptorů. CETA navíc oslabuje právní předpisy EU týkající se GMO. Kvalita potravin v České republice se tak ještě sníží. Apeluji proto na české poslance a senátory, aby v zájmu občanů České republiky tuto smlouvu v hlasování o ratifikaci nepodpořili.“

Europoslanci za KSČM tak v souladu se svou frakcí hlasovali proti smlouvě CETA, jelikož zvyšuje zranitelnost evropských malých a středních podniků vůči nadnárodním společnostem a bude mít negativní dopady na všechny občany EU s vyjímkou horních deseti tisíc.

Fotogalerie

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.