Státem podporované financování a pojišťování exportu ČR

8. 2. 2017

Již minulé vlády se zabývaly podporou financování exportu, který je s ohledem na velikost ČR a strukturu hospodářství ČR velmi významným faktorem rozvoje ekonomiky ČR. Hlavní důraz byl v koncepci na rok 2014-2020 kladen na podporu financování vývozu zejména u malých a středních podniků, u nichž existuje velká schopnost rychlejších inovací a rychlejší snižování energetické náročnosti podnikání.

Podpora byla cílena na lepší možnosti uplatnění nejen na vnitřním trhu EU, ale i perspektivních trzích třetích zemí. Hlavní aktivity státní podpory byly rozvoj a zkvalitňování podnikatelského prostředí a zvyšování kvality poradenských služeb pro malé a střední podniky, včetně zvýšení atraktivity technického a přírodovědného vzdělávání, posílení a rozvoje technické inteligence, posílení inovační schopnosti a efektivního nakládání s duševním vlastnictvím malých a středních podnikatelů a rozvoj podnikatelské a inovační infrastruktury.

Je ale třeba zdůraznit, že pouze podpora malých a středních podniků v této oblasti je poměrně nákladná, riziková a podpora státu je málo efektivní. V současné době pomáhalo při exportu podhodnocení koruny vůči euru a dolaru. Česká národní banka však prohlásila, že ukončí intervence na podporu nízkého kurzu koruny v polovině r. 2017 a tím se ztíží přístup firem k zajímavým exportním možnostem.

Velmi závažným problémem exportní a inovativní schopnosti českých firem je narůstající nedostatek technicky vzdělaných a erudovaných pracovníků. Systém vzdělávání právě v této oblasti silně pokulhává za potřebami trhu v ČR. To je zatím jeden z nejpalčivějších problému dalšího rozvoje exportních schopností českého podnikatelského prostředí.

Pokud nebude vyřešena razantnější celospolečenská podpora technického vzdělávání a kladen větší důraz nejen na malé a střední podniky, ale i na podniky s tradicí a schopností uplatnění ve světové konkurenci bez „paběrkování“, tj. podniky bez podílu na částečných výrobních operacích využívajících levnou pracovní sílu, nebudou ani sebelépe myšlená a promyšlená opatření v oblasti podpory exportu účinná.

Články

.