Nová pravidla pro soudní znalce

26. 1. 2017

Soudní znalci budou muset procházet vstupními odbornými zkouškami. Některé jejich posudky budou také odborně prozkoumávány. Počítá s tím nová podoba zákona, kterou včera schválila vláda.

Současný zákon o znalcích pochází z roku 1967. Je proto zastaralý. „Na tento problém jsme vládu dlouhodobě upozorňovali. Je to její velký dluh. Zákon již nějaký čas zaostával za jinými normami a vývojem společnosti,“ řekl stínový ministr spravedlnosti KSČM Stanislav Grospič. Problémem je, že hlavními zadavateli posudků se staly po roce 1989 soukromé subjekty, nikoliv stát.

Návrh zákona počítá s tím, že jmenování nových znalců už nebude záležet na vůli předsedů krajských soudů. Každému zájemci o tuto práci vznikne právní nárok na jmenování, pokud složí vstupní zkoušku, přičemž pro jednotlivé obory budou jasně určeny podmínky ohledně vzdělání a praxe. Nový zákon také předpokládá zpětné hodnocení práce znalce, a to nejméně tří náhodně vybraných posudků každých pět let. Návrh dále definuje odpovědnost znalců za škodu a ukládá jim povinné pojištění. Stanoví, že nesmějí bezdůvodně odmítat zpracování posudků pro stát. Zároveň jim zvyšuje odměny ze současných 100 až 350 korun za hodinu práce na 300 až 550 korun. Dosavadní papírové znalecké deníky by měly získat elektronickou podobu.

Grospič nevylučuje, že komunisté zákon podpoří, ale slíbit to za klub KSČM nemůže. „Vnímáme, že nějaké změny jsou potřebné, a že soudci svými stále častějšími požadavky odborných posudků vytvářejí tlak na změny. Na druhou stranu bychom byli velmi neradi, aby se z odborných znalců stala jakási profese svého druhu, jakási uzavřená skupina, jako se to stalo u exekutorů,“ vysvětlil Grospič. Podle něj bude postoj komunistů k návrhu zákona ve sněmovně záviset na způsobu, jakým bude v dolní komoře projednáván, a zda bude sladěn s některými dalšími novelami, které poslancům nyní leží na stole.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.