Účty spravedlnosti mají chyby za 2,5 mld.

17. 1. 2017

Účetní závěrka ministerstva spravedlnosti za rok 2015 obsahuje podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) chyby za téměř 2,5 miliardy korun. Resort se brání, většina pochybení je prý formálního rázu.

Ministerstvo chybovalo podle NKÚ ve všech výkazech, které tvořily účetní závěrku za rok 2015. Ministerstvo spravedlnosti v účetní závěrce uvedlo nesprávné informace o hodnotě stálých i oběžných aktiv, vlastního kapitálu, cizích zdrojů, výnosů a o hodnotě většiny podrozvahových účtů. Podle NKÚ tak účetní závěrka ministerstva spravedlnosti za rok 2015 nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví,“ uvedla mluvčí NKÚ Olga Málková.

Více než polovinu zjištěných nesprávností, celkem 1,3 miliardy korun, tvořily podle kontrolorů nevykázané podmíněné závazky. Účetní závěrka proto obsahuje nesprávné informace o nárocích na budoucí rozpočty, upozornil NKÚ. Na tento nedostatek NKÚ upozorňuje ve finančních auditech ministerstev pravidelně,“ konstatovala Málková.

Ministerstvo postupovalo chybně také při odpisování dlouhodobého majetku, a to už od roku 2011, kdy organizačním složkám státu vznikla tato povinnost. Nesprávné a neúplné bylo podle NKÚ i účetnictví v oblasti transferů.

Rozpočtové problémy ministerstva spravedlnosti nijak nepřekvapily stínového ministra spravedlnosti Stanislava Grospiče (KSČM). Připomněl, že jde o problémy, které tento resort provázely už v minulosti. „Je potřeba udělat na ministerstvu spravedlnosti systematický pořádek, aby se nechovalo jako svět sám pro sebe, který v podstatě není vázán jinými pravidly, protože to je v tuto chvíli zřejmě ten základní nedostatek,“ řekl Grospič.

Nyní je podle něj otázka, jak se k tomuto nálezu postaví nejen ministerstvo spravedlnosti, ale především vláda. „KSČM to samozřejmě bude sledovat, budeme chtít, aby vláda odpověděla na to, jak je vůbec možné, že k takovýmto chybám dochází, a jak hodlá postupovat dál,“dodal Grospič.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Jakub Říman v reakci na zprávu NKÚ uvedl, že převážná většina výtek se týká pouze formálních účetních pochybení. Například nevykázané podmíněné závazky nezkreslily celkový výsledek hospodaření ministerstva, ujistil mluvčí.

K oceňování dlouhodobého majetku resort používal zjednodušený způsob odpisování. „Dle závěrů NKÚ byl tento postup v rozporu s českými účetními standardy,“ uvedl Říman. Ministerstvo už podle něj přijalo opatření k nápravě nedostatků.

Kromě účetních nedostatků kontrola NKÚ odhalila, že ministerstvo spravedlnosti poskytlo do zahraničí dobrovolný příspěvek ve výši 543 tisíc korun, aniž mělo souhlas vlády. Ten byl přitom nutný, a ministerstvo tak podle kontrolorů porušilo rozpočtová pravidla.

S tím resort spravedlnosti nesouhlasí. Příspěvek Evropskému soudu pro lidská práva byl podle něj poskytnut z legitimních důvodů a rozpočtová pravidla neporušoval.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.