Miliarda na klimatické změny

17. 1. 2017

ČR má investovat více než miliardu korun do přípravy na předpokládané klimatické změny. Počítá s tím národní akční plán, který včera schválila vláda. Podle KSČM však plán přichází pozdě.

Strategický dokument má pomoci ČR vypořádat se například se suchem, povodněmi i ochránit lesy a vodní zdroje. Zvláštní opatření se mají týkat i budov, jejich zateplování a klimatizování. V opatřeních je zmíněna například redukce přemnožené spárkaté zvěře, která v některých lesích ničí dřeviny tak, že se nemohou obnovovat. Doporučuje ale i omezit v lesích smrk a motivovat vlastníky lesů k výsadbě listnáčů či menšímu holosečnému hospodaření a obnově mokřadů a přirozených vodních toků. To se nelíbí například hnutí Duha, které by si přálo „přirozenější vývoj“, tedy méně do vývoje lesů zasahovat.

Stínová ministryně životního prostředí Marie Pěnčíková (KSČM) však dokument vlády spíše vítá. Jeho problém je, že přichází pozdě. „Vláda velmi dlouho otálela a obávám se, že do konce volebního období již nic reálného z plánu prosadit nedokáže. Ale do budoucna k nějakým opatřením, zejména v lesích, přistoupit musíme,“ myslí si Pěnčíková. Podle ní je největším problémem, že lesy nám zadržují málo vody v krajině. To úzce souvisí se skladbou dřevin. „Jehličnany vcelku pochopitelně vyhovují především dřevařům. Z hlediska zadržování vody jsou však výhodnější listnáče a my musíme najít mechanismus, jak majitele lesů k jejich výsadbě motivovat,“ uvedla Pěnčíková.

Dokument připravilo ministerstvo životního prostředí (MŽP). Určilo na padesát prioritních opatření se 160 nejdůležitějšími úkoly. Aby byly úkoly splněny, bude podle plánu nutno přerozdělit peníze příslušných ministerstev, nebo je přidat ze státního rozpočtu. Na přípravě dokumentu se podílelo více než 140 odborníků z veřejné, soukromé i akademické sféry.

Meziresortním řízením prošel loni v listopadu, na jednání vlády ho MŽP předložilo se sedmi rozpory, včetně pěti od ministerstva zemědělství.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.