Strategie vlastnictví na vládě neuspěla

17. 1. 2017

Vláda neschválila Strategii vlastnické politiky státu, kterou předložilo ministerstvo financí (MF). Podle KSČM je to škoda.

MF kromě jiného navrhovalo, že by stát neměl vlastnit podíl v těch společnostech, kde má méně než deset procent. Řízení těchto firem totiž nemůže reálně ovlivnit. Naopak u podniků, kde má postavení dominantní, by stát více zasahoval do jejich chodu. Dokument na vládě však odmítl například ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Tento materiál i jeho záměr naprosto odmítám. Neumím si představit, že MF řídí podnik Lesy ČR, Budvar či podniky povodí, kde minimálně v případě Lesů ČR a podniků povodí, to je vysoce odborná záležitost. Kozla zahradníka fakt ne,“ uvedl ministr.

Jurečkův postoj nechápe stínový ministr průmyslu KSČM Pavel Hojda. Ten základní směřování strategie podporoval. „Základní teze byly správné – kde má stát minoritní podíl, je třeba zvážit, zda vlastnictví není spíše zátěž a pro stát nevýhodné. Naopak, tam, kde má podíl většinový, je vhodné vlastnictví udržet, upevnit a vlastnická práva začít skutečně vykonávat. Zvláště, jde-li o podnik důležitý pro chod státu,“ řekl Hojda.

Celkem podle vládního materiálu existuje 289 obchodních společností s majetkovou účastí státu, státních podniků, státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu vykonávajících podnikatelskou činnost. Podíl menší než deset procent má stát u zhruba desetiny firem.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.