Znevýhodněné kraje by si měly polepšit

10. 1. 2017

Do strukturálně znevýhodněných krajů České republiky by mohly putovat až desítky miliard korun. Vláda schválila plán, který má pomoci Moravskoslezskému, Ústeckému a Karlovarskému kraji.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) uvedl, že by mělo jít především o podporu vzniku nových pracovních míst, školství a inovací, ale i o sanace ekologických škod. „Plán povede k naplňování jedné z vládních priorit, mezi něž patří snižování sociálních a ekonomických nerovností v zemi. Jsem toho názoru, že ekonomický růst by měli pociťovat všichni obyvatelé České republiky,“ uvedl Sobotka.

Dokument schválený ministry obsahuje návrh postupu, jak v regionech zlepšit hospodářskou i sociální situaci. Konkrétní návrhy projektu rozpracuje do května ministerstvo pro místní rozvoj a bude vycházet i ze zahraničních vzorů.

Předseda klubu KSČM v Moravskoslezském kraji Josef Babka k tomu uvedl: „Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského kraje plně odpovídá požadavku na konkrétní opatření k dlouhodobě neřešeným problémů MSK, na které upozorňovalo vedení MSK za koalice ČSSD a KSČM a krajská tripartita za účasti zástupců KSČM. Na jeho tvorbě jsme se podíleli a nyní budeme požadovat, aby se naplňování strategického záměru stalo skutečností. Na jeho realizaci jsme připraveni se podílet.“

Předsedkyně klubu krajských zastupitelů KSČM Karlovarského kraje Eva Valjentová připomněla, že v Karlovarském kraji je situace dána především útlumem tradičních výrob, přičemž dochází ke změně skladby průmyslu v regionu. „Přesto bychom měli zabránit, aby se průmyslové zóny staly pouze místy pro pouhou montovnu polotovarů či logistiku zboží. Je třeba hledat investory, kteří budou nabízet delší perspektivu pracovních míst a především, místa pro kvalifikovanou pracovní sílu,“ konstatovala.

V souvislosti s tím je podle ní důležité úzce spolupracovat se školami, aby skladba učebních a studijních oborů byla v souladu s potřebou budoucích možných investic. „Stejně tak by měla být cíleně nastavena rekvalifikace stávajících zaměstnanců, kteří v důsledku útlumu stávajících specifických provozů, by jen obtížně hledali uplatnění na trhu práce,“ uvedla Valjentová. Zvážit by se pak také mělo zabírání další zemědělské půdy pro nové průmyslové zóny. „Více bychom se měli zaměřit na využití stávajících opuštěných brownfieldů,“ dodala Valjentová. To už v tiskové zprávě potvrdila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO 2011): „Mnoho areálů se také dočká obnovy a nového využití díky pokračující podpoře tzv. brownfieldů.“

Vláda by měla na jaře uzavřít s Moravskoslezským, Ústeckým a Karlovarským krajem smlouvy, v nichž se strany zavážou ke spolupráci na přesně definovaných projektech. Plány mají být pravidelně aktualizovány včetně finanční stránky. Jednotlivá opatření a další podrobnosti budou k dispozici na internetu.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.