Nečinnost vlády musí skončit

11. 3. 2022

Vláda Petra Fialy stále neřeší dramatické zdražování v ČR, zejména prudký růst cen potravin a energií. KSČM požaduje okamžité zásahy, chránící zájmy občanů ČR.  Nejrychlejším krokem je využití zákona o cenách, zejména ustanovení o cenovém moratoriu. V ČR by měly být především zastropovány ceny pohonných hmot ve státním podniku ČEPRO, který vlastní čerpací stanice EuroOil. Tím se vytvoří konkurenční prostředí pro pumpaře, kteří spekulativně ženou ceny paliv nahoru. Toto řešení podpoří jak průmysl, tak i velmi rychle pomůže občanům. Dalším krokem je srovnání nepřímých daní na pohonné hmoty s okolními zeměmi. Efekt je ovšem zpožděný a nemusí se celý promítnout do cen.  Snížení by však vyžadovalo výjimku z pravidel EU a velký výpadek ve státním rozpočtu.  

Prvořadým úkolem vlády by mělo být maximální urychlení dostavby jaderných elektráren a prodloužení, po dobu energetické krize, životnosti našich tradičních elektráren a zachovat těžbu uhlí. KSČM navrhuje okamžité zastavení evropského Green Dealu!

       Dalšími požadavky KSČM jsou: nulová sazba DPH u základních potravin, narovnání dotační politiky, podpora českých výrobců a potravinová soběstačnost, včetně vyjednání výjimky u EU. Zavést důslednou kontrolu, vedoucí k zastavení růstu konečných cen pro spotřebitele a tím zamezit možnost jejich zneužívání spekulanty a obchodními řetězci. KSČM odmítá řešit výpadek výběru daní ve státním rozpočtu dalšími asociálními škrty.

 

Z koncepčních kroků pak KSČM požaduje:

Konec obchodování s emisními povolenkami = dlouhodobé snížení cen energií!

Snížení DPH u energií = krátkodobé snížení cen energií!

Zastropování cen pohonných hmot = stabilita a předvídatelnost na trhu!

Nulová sazba DPH u základních potravin = pomoc nejpotřebnějším občanům!

Efektivní využití zákona o cenách = konec šoků v peněženkách občanů!

Autor: 
VV ÚV KSČM