Ministerstvo nezajímá hospodaření státních lázní

15. 11. 2016

Ministerstvo zdravotnictví si podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) neplnilo povinnosti zakladatele státních lázní. Nedostatečně kontrolovalo hospodaření lázní a také nenastavilo kritéria pro stanovení výše úhrad, které pojišťovny platí za lázeňskou péči.

NKÚ prověřil, jak v letech 2013 až 2015 hospodařily státní podniky BALMED Praha, Státní léčebné lázně Bludov, Státní léčebné lázně Janské Lázně a Horské lázně Karlova Studánka.

Kontroloři NKU doporučili činnost ztrátového podniku BALMED co nejdříve ukončit. Ministerstvo zdravotnictví si neplnilo povinnosti zakladatele kontrolovaných podniků a také nenastavilo kritéria pro stanovení výše úhrad, které zdravotní pojišťovny platí poskytovatelům lázeňské péče.

Absence těchto kritérií vedla podle NKÚ k tomu, že různé zdravotní pojišťovny platily stejným lázním za identickou léčbu rozdílné částky. Například v případě lázní Bludov platily různé pojišťovny za jeden ošetřovací den částky od 950 do 1 120 korun.

Skutečnost, že každá zdravotní pojišťovna hradí za péči jiné částky, není věc ministerstva zdravotnictví, ale způsobu, jakým je v České republice nastavené hrazení zdravotní péče.

Náprava může přijít jedině tehdy, když dojde ke srovnání plateb, a to na základě relevantních informací, které ministerstvo zdravotnictví bude mít od všech zdravotnických zařízení a také od všech zdravotních pojišťoven.

Ministerstvo zdravotnictví, podle zjištění NKÚ, také chybovalo v povinném jmenování členů dozorčích rad. V době ukončení kontroly neměla ani jedna dozorčí rada kontrolovaných podniků minimálně tři členy, což odporuje zákonu. Ministerstvo také neprověřovalo, jestli podniky nakládaly s majetkem hospodárně. Za roky 2013 až 2015 u nich neprovedlo jedinou kontrolu.

Autor: 
Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM, poslankyně PSP ČR za KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.