Každý z nás by měl přemýšlet nejen o sobě, ale i o svém okolí

5. 1. 2021

V současné době mnohým z nás připadá, že se lidé stávají více soustředění sami na sebe a opomíjejí celkový stav v naší zemi. Řeší se uzavření sjezdovek, restaurací či obchodů a při tom by si měl každý uvědomit katastrofické vzrůstání počtu lidí zasažených koronavirem i následných úmrtí. Nemocnice se pomalu a jistě dostávají do stavu, kdy se naplňuje lůžková část a Covid-19 navíc zdravotníky ohrožuje ve velkém množství. Mnohá léčebná zařízení, domovy seniorů i ústavy sociální péče žádají o pomoc armádu i veřejnost. Odborníci deklarují, že v zimních měsících se šíření viru zvětšuje a vyzývají ke zvýšené opatrnosti.

Máme jistě hodně výhrad k celkové činnosti vládních představitelů, ale dostávat se do role mentorů, kteří každý krok vlády negují, je poněkud nefér způsob současného jednání. Různé skupiny občanů a demonstrace proti vládním opatřením nejsou rozhodně smysluplným řešením současného stavu. Nikdo ve světě, Evropě či v naší republice neměl s touto pandemií žádnou zkušenost. Odborníci se s ní snaží bojovat za pochodu. Proto bychom neměli jejich práci v žádném případě ztěžovat.

Pokud nebudeme respektovat daná opatření, pouze prodloužíme tento ohrožující stav. Pro nikoho z nás není situace lehká. Do potíží se dostávají velké firmy, živnostníci i jednotliví občané. Proto bychom měli udělat vše, aby se situace co nejdříve vrátila k normálu. K tomu v žádném případě nepomůže pokřik v ulicích, nenošení roušek či výhružky, že příští demonstrace přitvrdí.

Současná garnitura vládnoucí v České republice se snaží najít optimální cestu, jak z této katastrofy ven. Pokud budeme jejich práci ztěžovat, vytrestáme sami sebe. Nikdo nedokáže dnes říct, kdy tento stav ohrožení našich životů skončí.

Proto zanechme zbytečných sporů i nezřízené touhy po moci a politických vítězstvích a snažme se naopak být co nejvíce soudržní a tolerantní jeden k druhému.

Autor: 
Emil Pernica, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM

Články

.