V prosinci dle tradice řádí čerti, i ti tajní

3. 12. 2020

Již dlouho jsme nezažili celodenní pranýřování prezidenta Zemana v médiích. To, že mediální přízemí typu Forum24 apod. nenechává na hlavě státu nit suchou a skočí po každé bulvární smyšlenosti, je známé a již nikoho neudiví. Co je ale novinkou v této mediální honbě, je angažovanost nejvyšších pater veřejnoprávních médií, jmenovitě Českého rozhlasu a České televize. O co jde?

ČRo přišel s bombastickou zprávou, prý ověřenou nezávislými zdroji, tvrdící, že prezident si dovolil zadat úkol BIS ohledně informací o ruských agentech operujících na našem území. Tím měl dle autorů ohrozit utajení našich agentů a úspěšnost fungování BIS proti těmto hrozbám ze strany Ruské federace.

A tak začal kolotoč otázek směřovaných k politikům, aby se k tomu vyjádřili. Spekulativní otázky směřují k jednomu cíli: jak vnímáme ohrožení bezpečnosti ze strany prezidenta? Nehrozí vyzrazení našich agentů Rusku? Může si vůbec prezident něco takového dovolit?

Zkusme se na to podívat s chladnou hlavou. Zákon 153/1994 Sb. hovoří v §8 jasně: Vláda a prezident republiky ukládají zpravodajským službám úkoly v mezích působnosti těchto služeb. Prezident republiky ukládá zpravodajským službám úkoly s vědomím vlády. Podávání zpráv, předávání informací a ukládání úkolů se u BIS uskutečňuje prostřednictvím ředitele této služby.  

Omezený okruh osob je nyní již zřejmý, je to prezident, vláda a ředitel BIS. Mezi těmito málo lidmi by se musel najít člověk, který by byl schopen předat tajný dokument Českému rozhlasu s tím, že další lidé z tohoto malého okruhu osob by museli autenticitu této zprávy rozhlasu potvrdit. Nezdá se vám to absurdní? Mně ano, takže se nabízí druhá možnost: investigativní reportérka Markéta Chaloupská má důvěrníka mezi těmito osobami a tento kontakt ji tuto tajnou zprávu předal. Ponechme stranou proč to udělal, ale jelikož ona ví, kdo to je, věří v pravdivost této informace a na ověření příliš nedbala. Kdo by to mohl asi potvrdit? Dovedete si představit, že zavolala některým osobám z tohoto velmi omezeného okruhu lidí a požádala je o autorizaci tajné zprávy? A dovedete si představit případnou odpověď dotázaných, jak by asi zněla?

Ale je ještě třetí možnost: zpravodajská hra! Je jedno zda taková žádost vůbec existuje nebo co přesně obsahuje. Někdo tuto informaci předal reportérce nebo si to celé vymyslela, protože důležitý byl cíl, kterého mělo být dosaženo, a to diskreditace prezidenta republiky. Nebo to mělo být varování pro zahraniční zpravodajce nebo dokonce teroristy?

Cui bono-komu to prospěje? Odpověď zná určitě dotyčná reportérka, přičemž vzhledem k charakteru zveřejňovaných skutečností se jedná o vážné ohrožení bezpečnosti České republiky, protože může sloužit cizí mocnosti nebo teroristům. A zde musí BIS okamžitě činit kroky k zabránění ohrožení České republiky! Naše tajné služby mají tímto jedinečnou šanci dokázat prezidentu Zemanovi, že nejsou čučkaři a ředitel BIS si ty generálské výložky zaslouží.

Autor: 
Leo Luzar, poslanec PSP ČR za KSČM

Články

.