Proč nemáme ještě nové vedení kraje?

2. 12. 2020

Protože převládají osobní antipatie vůči zvoleným zastupitelům navzájem nad zájmem o hladké fungování kraje. Předvádí se tu tzv. zásadovost, ale někteří aktéři tohoto divadla zapomněli, že politika je věcí kompromisů, především na krajských a nižších úrovních, kde je potřeba zajistit hladké fungování úřadu a podřízených organizací. Činnosti těchto organizací se přímo dotýkají občanů kraje. Při déle trvající nejistotě směrem k vedení kraje, může dojít ke zpomalení čí přerušení naplánovaných investic, přešlapování na místě při rozhodování.

Toto by si měli uvědomit všichni zvolení zastupitelé a nestavět své osobní ambice nad zájem kraje. Vím, jak je těžké někdy ustoupit od svých představ, kdy je člověk přesvědčený, že je pravda a právo na jeho straně. Ale jsme společnost s velmi širokým spektrem názorů a tak jinak než s kompromisem se vládnout nedá.

Autor: 
Eva Valjentová, zastupitelka města Sokolov

Články

.