Nárůst domácího násilí je alarmující

2. 12. 2020

Nedávno jsme si připomněli Mezinárodní den boje proti násilí na ženách. I když 85 procent dospělých v České republice považuje domácí násilí za závažné či podstatné téma, vnímají ho muži jako újmu mnohem méně než ženy. Pět procent lidí si dokonce myslí, že se tento problém přeceňuje. Opak je ale pravdou.  Dlouhodobé, opakované a stupňující se útoky jednoho člena domácnosti vůči druhému je až příliš častým jevem. Násilí v rodinách může být fyzické, psychické, sexuální nebo ekonomické a zpravidla se kombinuje. Jedná se o facky, kopání, rány pěstí či smýkání za vlasy, nucení k sexu a nechtěným sexuálním praktikám, nadávky, ponižování a obviňování, omezení přístupu k penězům, škrcení, strkání, ničení osobních věcí, odmítnutí pomoci při zranění a nemoci, zanechání na nebezpečném místě, kontrola a zákaz kontaktu, bránění ve styku s dětmi, v práci nebo studiu. Obětí jsou většinou ženy, ale často i děti a staří lidé. 

    Situace se ještě zhoršila po vypuknutí pandemie covid – 19. Stejně jako v okolních zemích rostly případy domácího násilí i v ČR. České rodiny si ale kvůli nedůvěře ve státní instituce mnohem méně říkají o pomoc. Navíc se u nás daleko víc domácí násilí toleruje. Případy agresivity partnerů během nouzového stavu přibývají také v důsledku vyšší konzumace alkoholu v karanténě. K tomu působí stres a nejistota. Izolace kvůli koronaviru mohla narušit i jinak harmonické vztahy v rodinách, které se zdály být bezproblémové. Díky omezení pohybu oběť nemůže od agresora jen tak lehce odejít a je obtížnější zavolat o pomoc. Krizová centra fungují v omezeném režimu, linky pomoci nestíhají. Podle zjištění Magistrátu hlavního města Prahy téměř 168 tisíc obětí vyhledá ročně lékařskou pomoc z důvodu fyzického zranění v souvislosti s domácím násilím. To zažije v České republice každá třetí žena, a to přitom zatím nejsou k dispozici aktuální statistiky, kam by se promítly následky vládních restrikcí proti koronaviru. 

    Data z Číny a Francie ukazují třicetiprocentní nárůst incidentů domácího násilí v době nouzového stavu. Organizace Rosa, která již třicet let pomáhá ohroženým ženám, proto zřídila nové kontaktní místo přímo v nákupním centru na Zličíně. Sem mohou přijít i lidé, kteří mají podezření na agresivní chování někoho v jejich okolí. Sousedé, přátelé a známí totiž často netuší, jak se dá obětem domácího násilí pomoci. Vždycky je ale lepší pokusit se zasáhnout a nabídnout pomocnou ruku. Můžeme tím i někomu zachránit život. Tento „skrytý“ problém pandemie covid-19 nesmí být tabu pro nikoho. Obětem násilí a lidem z jejich okolí v Praze, může také pomoci nová aplikace Bright Sky. Je zdarma ke stažení do mobilních telefonů. Kromě kontaktů na pomoc v blízkosti nabízí i test, který pomůže určit, zda člověk zažívá domácí násilí, pokud si není zcela jistý. Hlas proti násilí musí ale být slyšet nejen v Praze a v rámci kampaní. Stát se nemůže spoléhat pouze na aktivity neziskových organizací a kampaně „osvícených“ měst. 

    Koronavirová krize důrazně upozornila na chybějící celostátní koncepci boje proti dlouhodobě přehlíženému problému domácího násilí. Jednotlivá ministerstva, kraje, obce, zkušené neziskové organizace musí spolupracovat na jasném vzkazu: domácí násilí netolerujeme!

Autor: 
Soňa Marková, stínová ministryně za KSČM

Články

.