Čeká nás transformace?

24. 11. 2020

Kandidát na premiéra podle svého vlastního vyjádření, Pirát Bartoš, nám před několika dny sdělil, že Česko, zřejmě až se dostane k moci, »čeká transformace«, tedy přeměna, přetváření. Jaká, nám neřekl, takže můžeme jen hádat. Budeme zemí, kde pravda rovná se názor Pirátů? Můžeme třeba přijímat, jsme přece Evropané, migranty, a tím poněkud zmenšíme tlak na Itálii a třeba i na Německo. Pak ovšem bude třeba jim dát »německé« příspěvky na život a postavit také patřičné množství mešit. Smířit se i se zašátkovanými ženami a s podivným »multikulti«, jež je v programu pana Sorose.

Budeme možná moci kouřit jointy a šňupat kokain bez nebezpečí trestu, pokud na to budeme mít. To přece je také lidské právo.

Staří budou zase platit v dopravních prostředcích plné jízdné, a to pochopitelně i v Praze, kde neplatili dosud vůbec. Kam by přišli ti méně staří, kteří vlastně náklady na zmíněné jízdné jim musí dotovat. Ostatně rozhodnutí o jízdném bylo nesystémové?

Svatby partnerů stejného pohlaví a adopce dětí bude povolena, protože její nepovolení je proti základům lidských práv. Dnes si je vláda dovolila porušovat, protože údajně tak bude zastaveno šíření COVID-19. Ale lidé přece mají právo se sdružovat, bavit, sedět v barech, nakupovat a chodit bez roušek, protože roušky omezují, špatně se v nich dýchá a narušují svobodu.

Transformace může ovšem také znamenat prodej všeho, co zatím patřilo státu nebo obcím do soukromých rukou, protože jen tak bude zajištěna svoboda konkurence. Proto státní podniky nebo podniky se státní či komunální účastí budou muset na rozdíl od soukromých firem zveřejňovat svá obchodní tajemství, pak jistě krachnou, a tím lépe se prodají připraveným. I to je transformace.

Také výuka ve školách se bude muset zřejmě transformovat. Až příliš ukvapeně to odhadla BIS, když upozornila na chybnou Palackého koncepci dějin, kterou převzal Masaryk. Naše národní historie se proto bude muset z gruntu předělat. To, co bylo před 17. listopadem 1989, musí být negováno a jako výchozí datum pro cokoli bude právě zmíněný Listopad.

A Evropská unie? Koncepce visegrádské čtyřky je špatná. Odděluje nás »od Bruselu«, jedno je, zda eurounijního či natovského, čím dřív se budeme cítit jen Evropany, a ne nějakými Čechy, tím lépe. K tomu nám napomáhej Bůh.

Co k tomu dodat? Lidi, probuďte se, ten Bartoš to myslel s onou transformací vážně!

Autor: 
Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice

Články

.