V Olomouckém kraji máme silná lázeňská centra

18. 9. 2020

Lázně... Pokud se budete ptát, kdo jaké zná, většina bude bez váhání jmenovat Mariánské lázně, Karlovy vary a Františkovi lázně. Mnozí si vzpomenou na Luhačovice. Troufám si tvrdit, že jen výjimečně uvedou jiná lázeňská centra. Přitom v našem Olomouckém kraji máme silná lázeňská centra. K těm jistě patří bezesporu lázně Jeseník, Teplice nad Bečvou a Velké Losiny (další jsou Skalka, Slatinice, Dolní Lipová, Bochoř a Bludov).  Lázně Jeseník proslavil Vincent Priessnitz, který položil základy lázeňství u nás a z jehož poznatků se dodnes čerpá.  Teplice nad Bečvou jsou pak společně s Poděbrady vyhlášené svojí péči o pacienty se srdečními a oběhovými obtížemi. Losiny pak neurologickým zaměřením a není třeba se bát, postupy známé z filmu Kladivo na čarodějnice se zde opravdu nepoužívají.

Lázeňství se v poslední době stalo fenoménem i v možnostech aktivního trávení dovolené.  Z tohoto důvodu se také lázně velmi intenzivně mimo léčebných příspěvkových pobytů orientují i tímto směrem a nabízejí lidem možnost trávit své volno v jejich zařízeních. To je samozřejmě přínosné nejen pro lázeňské společnosti, ale také pro život měst a obcí. Návštěvník nejen využívá služeb v areálech lázní, ale také poznává okolí, navštěvuje místní muzea, galerie, služby. Tím zvyšuje tržby místních provozoven. Některé odhady hovoří o tom, že částka vydaná takto je rovna částce zaplacených za pobyt. Stejně tak hovoří o tom, že na jedno pracovní místo v lázních je navázáno i další ve službách. To je již velký benefit pro život v oblasti, zaměstnanost a ekonomický přínos. Pokud tedy mluvíme o lázeňství, musíme všechny tyto aspekty vnímat. Není to jen o léčení, tedy zdravotní péči, ale i o navázaném přínosu.

 Jakýkoliv otřes v tomto segmentu se pak výrazně projevuje na propadu ekonomiky celého regionu. Takový otřes si zažily všechny lázně v republice, když pravicová vláda s resortním ministrem Julínkem schválila omezení lázeňské péče placené z veřejných prostředků. Jinými slovy došla k závěru, že je třeba omezit výdaje z rozpočtu a zařadit lázeňství spíše do kolonky nadstandard. Došlo k obrovskému ekonomickému propadu, omezení a zavírání provozů. Po nástupu další vlády a ministra se i s významnou podporou KSČM podařilo situaci napravit a vrátit lázeňství místo, které mu náleží.  Tak tomu bylo do letošního roku, kdy coronavirus a dění kolem něj přepsalo všechno známé. Dopad na lázeňství je dobře známý, uzavření na dlouhou dobu zapříčinilo ekonomické obtíže. Nyní je provoz již v plném režimu i díky pobídkám-voucherům  se do lázní sjíždí tolik zájemců, že v mnoha lokalitách není možné najít volnou kapacitu a zájemci jsou odkazováni buď na pozdější termíny, nebo v případě léčebného pobytu hrazeného z veřejného pojištění přeposíláni jinam.

To vše ukazuje na velký zájem lidí o tento typ léčby, dovolené, odpočinku. Přínosy jsou jasné a byly již zmíněny. Je proto i do budoucnu nezbytné udržet lázeňství jako nedílnou součást systému našeho zdravotnictví. To by mělo být našim cílem. 

Autor: 
Bc. Vladimír Urbánek, DiS, kandidát KSČM do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Články

.