Dopady epidemie Covid-19 na hospodaření Olomouckého kraje

10. 9. 2020

V souvislosti s vládním rozhodnutím ze dne 12. března 2020 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR a jeho prodloužením v souvislosti s epidemií tohoto viru označovaného jako SARS-CoV-2 do 17. května 2020 se krajský rozpočet ocitl pod silným finančním tlakem. Výdaje rostly v přímé souvislosti se zaváděním nouzových opatření, zatímco příjmy prudce poklesly a jejich další pokles je v následujícím období dále očekáván. Jedná se zejména o snížení daňových příjmů v důsledku zpomalení nebo zastavení ekonomických a obchodních činností firem. Pro Olomoucký kraj to znamená, že dle předběžného odhadu se ke konci letošního roku propadnou daňové příjmy cca na 800 mil. Kč.  V této chvíli je zásadní, jaká podpora ze strany státu bude poskytnuta, aby kraj prošel touto krizí s co nejmenšími negativními dopady na místní ekonomiku a sociální situaci občanů. Bez této podpory by nedostatek finančních prostředků mohl vést k trvalému poklesu investic, radikálnímu snížení objemu poskytovaných krajských dotací, či jejich zrušení. I přes tuto složitou finanční situaci se vedení kraje pro tuto cestu zatím nerozhodlo. 

Do rozpočtu byl zapojen přebytek z úspěšného hospodaření minulého roku, hledají se rezervy uvnitř kraje i jeho příspěvkových organizací. Upravilo se čerpání současného revolvingového úvěru a také se ověřují možnosti přijetí nové půjčky, která by sloužila především na nezbytné opravy a investice.

Celkový dopad krize na rozpočet kraje bude znám po vyhodnocení konkrétních kompenzačních opatření pro řešení propadu daňových příjmů ze strany státu. Pro kraje byla zvolena jiná forma podpory v porovnáním s obcemi, u nichž byl poskytnut jednorázový nenávratný příspěvek ze státního rozpočtu na obyvatele. U krajů se v návaznosti na jejich konkrétní požadavky bude jednat o zabezpečení financování oblastí spadajících do jejich působnosti, zejména pak poskytnutí prostředků na projekty neinvestiční povahy, podporu sociálních služeb nebo na odměny pracovníků integrovaného záchranného systému, a též poskytnutí finančních prostředků na opravy silnic II. a III. třídy.  

KSČM bude i nadále prosazovat poctivé a hospodárné nakládání s majetkem kraje i s finančními prostředky z dostupných dotačních titulů ve prospěch občanů, namísto jeho rozprodávání a rozkrádání pro zisk firem a jednotlivců. Budeme prosazovat vyrovnaný rozpočet kraje a nebudeme zvyšovat již tak velkou úvěrovou zátěž Olomouckého kraje.

Autor: 
Zdeňka Szukalská, kandidátka KSČM pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Články

.