Proti dalšímu prodlužování termínů

10. 9. 2020

Dne 8. září se konalo 9. zasedání Zastupitelstva města Blansko. Jedním z bodů programu bylo projednání žádostí investora výstavby obchodního centra na území bývalých skleníků. Jednalo se opět o prodloužení harmonogramu výstavby a dalších dílčích změn. Celá investiční akce se táhne již od roku 2015. Zastupitelé za KSČM již tehdy upozorňovali, že se jedná o nevhodné území pro stavbu tohoto charakteru (blízkost řeky, nedaleké obchodní centrum atd.). Koalice si ale tenkrát prosadila svou a stavbu obchodního centra schválila. Poté následovalo pět let peripetií a neustálého prodlužování harmonogramu a dalších termínů. Během těch pěti let mohlo město Blansko bez jakékoli sankce od projektu ustoupit a KSČM to také navrhovala. Nestalo se tak.

Je pravdou, že ne všechny problémy v povolovacím řízení mohl investor předpokládat, ovšem mnohé indicie, které naznačovaly komplikace, byly známy už v roce 2015. Proto jsem další prodlužování termínů nepodpořil.

Na zasedání zastupitelstva se také projednávala problematika výškové budovy. Po dlouhých létech, kdy výšková budova bez jakékoli viditelné péče chátrala, se snad tato situace změní. Byly předloženy návrhy na změny smluv a další kroky, jak situaci odblokovat, aby soukromý vlastník začal s kýženou rekonstrukcí výškové budovy.

Dále zastupitelé za KSČM hlasovali pro usnesení, díky kterým se bude pokračovat na plánovaném přemostění řeky Svitavy a železniční tratě na Staré Blansko.

Zastupitelé za KSČM také podpořili schválení individuální dotace Atletickému klubu Ludvíka Daňka a hlasovali pro usnesení, kterým se schválila Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2021.

Autor: 
Emil PERNICA, zastupitel města Blansko za KSČM a kandidát do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Články

.