Zemědělci začínají hospodařit podle nových pravidel

8. 9. 2020

Zemědělci to v poslední době rozhodně nemají lehké. Počasí si s námi doslova zahrává a měnící se klimatické podmínky působí výrazné problémy. Ať už se jedná o sucho, přívalové deště nebo intenzivní vítr. Velké plochy půdy dávají těmto živlům neomezenou moc. A tak ornou půdu odplavují prudké deště a v případě sucha ji sfoukává vítr. Málokdo ví, že centimetr orné půdy se přitom tvoří téměř sto let. Prudký déšť přitom dokáže odnést půdu z polí za pár minut. Pomalu a jistě se vracíme ke zkušenostem našich předků. A k tomu dospěla i nařízení vlády. Zemědělci, pokud mají zájem pobírat dotace, ať už se jedná o přímé platby na plochu nebo podporu z programu na rozvoj venkova, musí nařízení dodržovat. Jedná se o návrat k rozdělení velkých ploch půdy a to pomocí větrolamů nebo remízků.  Dalším velkým problémem je i eroze půdy. Stačí pár okamžiků a déšť nebo vítr odnesou pryč tolik potřebnou ornici. Větrná eroze je mnohdy horší nežli ta vodní. Jak si tedy pomoci? Je to jednoduché, je třeba se vrátit k pestřejší a členitější krajině. Pomoci mohou pásy keřů nebo stromů či střídání plodin při pěstování. V poslední době se používají i různé zábrany srovnatelné s těmi, které se v zimě používají proti sněhu. Mnoho změn již nastává nyní. Různé dotační programy se snaží zemědělcům pomoci a jsou i motivací, aby dodržovali nová, prospěšná nařízení. Je možné o ně požádat na ministerstvu zemědělství, ale také na ministerstvu životního prostředí. Krajinné prvky jako jsou meze, větrolamy nebo remízky mohou zemědělcům pomoci při jejich realizaci k získání podpory až do výše sta procent. V dnešní době všichni mimo jiné řešíme zvyšující se ceny potravin, ovoce a zeleniny. Při snaze pomoci všem, kteří se touto produkcí zabývají, se snad podaří v rámci několika let potravinovou soběstačnost navýšit. Pro mnohé z nás je nepředstavitelné, abychom dováželi ovoce a zeleninu, kterou lze v našich podmínkách běžně vypěstovat. Záleží především na nás spotřebitelích, jaké zboží budeme na pultech obchodů, a především supermarketů, vyžadovat. Ceny jablek jsou v současné době velmi horentní. Naděje na snížení jejich ceny je snad po letošní sklizni. Ale zdali k tomu a v jaké výši skutečně dojde, nedokážeme dnes odhadnout. Předzvěsti dopadu šíření koronaviru na ekonomiku naši, ale i dalších států, nejsou příliš růžové. O to víc je třeba trvat na podpoře těch, kteří se zabývají produkcí domácích komodit, ale i jejich zpracováním. Jen tak totiž můžeme dojít k pozvolnému snižování cen a zmírnění zatěžování rodinných rozpočtů.

Autor: 
Pavel Kováčik, předseda Poslaneckého klubu KSČM a kandidát do Senátu Parlamentu ČR pro volební obvod č. 54 - Znojmo

Články

.