Bezpečný domov a ulice

2. 9. 2020

Pocit bezpečí, veřejný pořádek. To je jeden z nejdůležitějších aspektů spokojeného života občana v dané lokalitě. Ve volebním programu KSČM do krajských voleb v Olomouckém kraji jsme mysleli na vše, co se týká občanské spokojenosti v této velmi důležité oblasti, která je samozřejmě rozsáhlá, ale my jsme problematiku ve svém programu rozdělili do tří částí, a to – co budeme prosazovat, co budeme podporovat a na čem se budeme podílet. Každý občan a volič má možnost se seznámit s naším programem, který je dostupný na sociálních sítích a také na webových stránkách www.olomouc.kscm.cz. Nebudu ho zde opisovat, ale dovolte mi, abych upozornil a vyzdvihl některé věci z našeho programu.

Všichni víme, v jaké době dnes žijeme.  Mnohdy v době strachu a obav z onemocnění  COVID – 19. Dnes je to covid, zítra to může být něco jiného a třeba i horšího. My budeme prosazovat povinnost státu a krajů sestavit efektivní krizové plány a zavedení povinnosti se jimi řídit pro instituce, podniky i občany. Dále budeme prosazovat vzájemnou koordinaci činností Policie ČR a obecních, městských policií při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, bezpečnosti a prevence kriminality. Dále budeme prosazovat prevenci především společensky nebezpečných jevů, což je vždy účinnější a levnější než jejich následné řešení, zvýšíme finanční prostředky na příslušné krajské dotační tituly. Budeme se snažit vytvořit vlajkové lodi v oblasti preventivních programů s tendencí dlouhodobého profinancování jejich činnosti, a to i na úkor, v současné době velkého, množství dotovaných programů. Našim záměrem je cílenost, ale zejména účinnost.  Leží nám na srdci zajištění dostatečného početního stavu policistů a strážníků, zejména v rizikových lokalitách. Budeme podporovat vznik nových pracovních pozic asistentů městské a obecní policie ve vyloučených lokalitách. 

Na závěr bych rád zdůraznil, co vychází z dlouhodobé celostátní politiky KSČM? Budeme prosazovat odmítnutí jakékoliv cizí vojenské základny nejen na území Olomouckého kraje, neboť v našem kraji se nachází část vojenského výcvikového prostoru české armády. Negativně se stavíme i ke zřízení centra pro nelegální migranty na území kraje.

Autor: 
Jiří Zima, kandidát KSČM do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Články

.