Rozhodne každý z nás

13. 8. 2020

Máme před sebou volební podzim. Mezi lidmi se hodně diskutuje úloha Senátu ČR pro náš bezprostřední život. Jaká rozhodnutí přicházejí z jeho jednání, ovlivňuje hlas jednotlivých senátorů. Až dosud se senát choval spíše pravicově a často zcela odlišně od schválených kroků poslaneckou sněmovnou. Jednou z možností, jak dosavadní systém změnit, je dát příležitost novým lidem, kteří budou striktně prosazovat zájmy občanů, ne pouze úzkých skupin spojených mnohdy i soukromými zájmy v oblasti byznysu. V politice se pohybuji řadu let, vždy jsem pečlivě naslouchal názorům lidí. Politika je především práce a služba, ne politikaření. Dlouho jsem zvažoval, zda nabídku kandidovat do Senátu Parlamentu ČR na Znojemsku mám přijmout. Můj souhlas podnítili lidé, kteří zde žijí a mnohdy hledají pomoc. Právě oni své argumenty, proč mám kandidovat, dokázali pádně zdůvodnit. Věřím, že i senát může být prospěšný pro nás i republiku. Práce je na jeho půdě dost. Mým záměrem je co nejvíce pomoci dalšímu rozvoji Znojemska se zřetelem na zlepšení života lidí v této překrásné oblasti jižní Moravy. Vinařství, zemědělství, chovatelství i pěstitelství na Znojemsko od nepaměti patří. Ke svému rozvoji si tyto oblasti zaslouží podporu státu v co největší míře, a to je jeden z mých úkolů, kterým se chci důsledně zabývat. Doufám, že s vaší pomocí se mi podaří zlepšit dnešní stav.

Autor: 
Pavel Kováčik, předseda Poslaneckého klubu KSČM a kandidát do Senátu Parlamentu ČR pro volební obvod č. 54 - Znojmo

Články

.