Souvislosti aneb jak se to hodí

11. 8. 2020

Je jasné, že vše má svůj řád a data se stejně jako historie nedají měnit. Nelze ani směšovat činy minulé s dneškem. Je mnoho skutků, které se neměly stát. Dnes jich můžeme hluboce litovat, ale čas nelze vrátit zpět ani jej zastavit. Dávat za vinu minulost dnešní generaci je značně účelové. KSČM vznikla v roce 1990, je demokratickou a s lidmi soucítící stranou. Veřejně se distancovala od minulosti a své předchůdkyně. Každý z glosátorů by si měl uvědomit, že KSČM za dobu své existence docílila mnoha zlepšení pro bezprostřední život lidí i chod státu. Program KSČM se postupnými kroky realizuje, není to cesta jednoduchá, ale prospěšná. Podivná filosofie kverulantů dehonestovat naši práci svědčí o jejich bezcharakternosti a zákeřnosti. Pro nás je důležitý názor veřejnosti. Zvýšení důchodů, investice do zdravotnictví a školství, rekonstrukce škol a školek, nová výstavba domovů pro seniory a hendikepované, to je jen část z dosažených cílů. Ataky těch, kteří chtějí poškodit naše snažení, jsou jen zlou slinou, která však se skutečnou realitou nemá nic společného. Jde o nefér předvolební boj stále stejných jedinců. Pohybují se v pavučině svých averzí a každodenní problémy lidí v naší zemi jsou pro ně nepodstatné. Abychom mohli kvalitně pomáhat, je třeba naslouchat lidem. Koronavirus stav v naší republice zkomplikoval. Mnohé z nás zasáhl velmi citelně. Co nás ještě čeká, lze jen stěží odhadnout. Naším cílem je, aby dopad na každého z nás byl co nejmenší, stejně jako na stát. Doufejme, že vše zvládneme dobře, bez dalších problémů. Zloba a zášť tu rozhodně nemají místo.

Autor: 
Miloslava Vostrá, poslankyně, předsedkyně Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a kandidátka do Senátu Parlamentu ČR pro volební obvod č. 30 - Kladno

Články

.