Stanovisko kolegia KSČM k situaci na Středním východě

7. 1. 2020

Dne 3. ledna 2020 došlo k bezprecedentnímu porušení mezinárodního práva ze strany USA, a to k vraždě íránského generála Kásima Súlejmáního a iráckého Abu Mahdi al- Muhandis a dalších 10 lidí v iráckém hlavním městě Bagdádu, pomocí dálkově řízeného bezpilotního letounu. Šlo o úmyslný, plánovaný vojenský zásah cizí státní moci proti občanům jiných států na jejich území, resp. území dalšího suverénního státu OSN. Nejde  jen o nebezpečnou provokaci, ale  zřejmý válečný akt, bez vyhlášení války, tedy zločin proti míru. V takové situaci  výzva k jednání o snížení napětí je málo, je potřeba jednání autoritativního orgánu a tím je jen RB OSN.

Aby mohla při jednání RB OSN posoudit tento brutální válečný čin a přimět mezinárodní společenství k respektování mezinárodního práva, je nutné, aby postiženým státům, tedy Íránu a Iráku, bylo umožněno, aby jejich zástupci mohli na půdě RB OSN řádně vystoupit.  Nepřípustné je i vyhrožování ničením kulturních památek, chráněných UNESCO.

 Nikdo  nemá právo beztrestně vraždit občany jiných států kdekoli na světě. Takové právo mezinárodní společenství nezná a ani ho nemůže nikomu poskytnout.

Aby se naši vojáci nestali okupanty v cizí zemi, tak by Česká republika měla respektovat usnesení Parlamentu Iráku a stáhnout své vojáky z mise zpět do vlasti. V tom nebudeme ani prvním státem Evropy, který tak učinil. 

To KSČM zcela oprávněně požaduje od Vlády ČR.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.