Tisková zpráva z jednání předsedy ÚV KSČM a 1. místopředsedy PS PČR se zástupci a zástupkyněmi Krizového štábu proti kolapsu zdravotnictví

25. 9. 2019

Dnes 25. 9. 2019 se sešli zástupci a zástupkyně Krizového štábu proti kolapsu zdravotnictví v čele s předsedkyní odborů zdravotnictví a sociální péče D. Žitnikovou, s předsedou ÚV KSČM V. Filipem, stínovou ministryní zdravotnictví za KSČM S. Markovou a předsedou Poslaneckého klubu KSČM v PS PČR P. Kováčikem.

Zástupci a zástupkyně odborů, pacientů a poskytovatelů nemocniční a domácí péče informovali o neutěšeném stavu českého zdravotnictví a na příkladech ze všech regionů předložili fakta o katastrofálním nedostatku zdravotnických pracovníků, o jejich přetíženosti, o uzavírání nemocničních oddělení, o dlouhých čekacích lhůtách na vyšetření i plánované operace. Ještě horší je situace v oblasti domácí péče, která je stejně jako celé zdravotnictví dlouhodobě podfinancovaná.

KSČM souhlasí s navýšením finančních prostředků do systému alespoň na úroveň vyspělých států EU, tedy na 9 % HDP. Podporujeme úsilí Krizového štábu o změny v úhradové vyhlášce a rozpuštění části přebytků zdravotních pojišťoven. Jsou to peníze, které patří poskytovatelům zdravotní péče, aby mohli zajistit potřebnou a kvalitní péči všem pacientům v České republice.

KSČM požaduje, aby návrh zákona o pravidelné a automatické valorizaci plateb za státní pojištěnce, který předložila ve Sněmovně, posloužil ke skokovému navýšení těchto plateb aspoň na úroveň toho, co do solidárního veřejného zdravotního pojištění vkládají osoby bez zdanitelných příjmů.

Průběžný systém financování zdravotní péče tak bude doplněn o peníze, které nyní požaduje Krizový štáb. Vyzýváme ministra zdravotnictví i předsedu vlády, aby začali urychleně jednat. Je pět minut po dvanácté a jde o zdraví a životy pacientů.

Autor: 
Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM

Články

.