Stanovisko poslance Daniela Pawlase k situaci v Kašmíru

13. 8. 2019

Stanovisko předsedy Meziparlamentní skupiny přátel Česká republika – Pakistán, poslance a člena zahraničního výboru PSP ČR Daniela Pawlase k aktuální situaci v Kašmíru:

"V těchto dnech znovuožil další doutnající mezinárodní problém, ohrožující mír a stabilitu, tentokrát na indickém subkontinentu. Je to problém Kašmíru, který je již od roku 1947 jádrem sporu dvou sousedních zemí, Indie a Pakistánu, které o tuto oblast, obývanou převážně muslimskou populací, vedly již dva válečné konflikty. Rozhodnutí indické vlády změnit modus vivendi jejích kontrolovaných oblastí v Kašmíru, výrazně mění status-quo a podmínky příměří tak, jak byly zakotveny v řadě rezolucí RB OSN, ale také dvoustranných dohod obou zemí, např. Dohody ze Šimli. Navíc, v souladu s rozhodnutím indické vlády byla omezena občanská práva místních obyvatel a internováni jejich političtí představitelé. Podotýkám, že jakákoliv jednostranná rozhodnutí, navíc v rozporu s mezinárodními smluvními závazky, nejsou ani v zájmu občanů Kašmíru, ale ani v zájmu obou zemí a ohrožují mír a bezpečnost v regionu.

Historická zkušenost nás poučila, že porušování principů mezinárodního práva a jednání mimo rámec Charty OSN, nepřinášejí žádné pozitivní výsledky ani pro občany dotčených území, mezinárodní společenství, ale ani pro samotné aktéry těchto procesů. Apeluji proto na vzájemnou zdrženlivost obou stran, okamžité zastavení další eskalace napětí,  zahájení jednání o řešení situace pod záštitou OSN mírovou cestou,  a to na základě přijatých rezolucí RB OSN, ale také bilaterálních dohod mezi Indií a Pakistánem a především, v zájmu obyvatel Kašmíru a jejich demokratické volby o své budoucnosti. Připomínám, že jak Indie, tak i Pakistán, jako členové tzv. atomového klubu mocností, sdílejí velikou odpovědnost za udržování míru nejen v oblasti, ale v celém světě."

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.