Stanovisko KSČM k převedení ŘSD ze státní příspěvkové organizace na akciovou společnost

27. 7. 2019

S tímto krokem nemůžeme jako KSČM souhlasit, jelikož naším trvalým požadavkem je zachování silniční, železniční i další dopravní infrastruktury v majetku státu. Pouze tak lze zajistit přímý vliv České republiky na dopravu, dopravní obslužnost a na rozvoj národního hospodářství. Změna právní subjektivity organizace Ministerstva dopravy na obchodní společnost je odstartováním nevratných procesů k vyvádění částí dopravní infrastruktury z vlastnictví státu.

ŘSD spravuje veškerý majetek dopravní infrastruktury ČR, dálnice a silnice 1. třídy. Je příjemcem prostředků ze SFDI na správu, údržbu a investice uvedených silnic, je také příjemcem prostředků ze státního rozpočtu prostřednictvím ministerstva dopravy a hospodaří tedy ve sto procentech s veřejnými prostředky a přeneseně i s prostředky z EU. ŘSD je přímo podřízenou institucí Ministerstva dopravy. Z těchto důvodů je i hospodaření s takovým objemem prostředků pod větší kontrolou, než by to bylo možné u akciové společnosti. Akciová společnost je obchodní společností, má tedy jako hlavní úkol vytvářet zisk a podle unijních předpisů by se stala rázem společností, na kterou zcela a bez výjimky platí pravidla hospodářské soutěže, a tedy nepřípustnosti dominance na trhu. V tomto případě by došlo k rozbití a destrukci hlavní výhody pro zajištění jednotné údržby, investiční výstavby, plánování a neexistovala by prakticky možnost průběžné kontroly pro silnice 1. třídy a dálnice.  Nemůžeme dopustit, kromě zvýšených nákladů nově založených a. s., abychom se při jízdě po silnicích 1. třídy a dálnicích setkávali s podobnými problémy a rozdíly v kvalitě údržby a sjízdnosti, jaké jsou mezi jednotlivými kraji u některých silnic 2. a 3. třídy.

Lékem na zlepšení práce ŘSD je důkladná a důsledná kontrola práce z Ministerstva dopravy a rychlá reakce na nekvalitní výkon svěřených úkolů při správě, údržbě a realizaci investic dopravní infrastruktury ČR.

Autor: 
Květa Matušovská, poslankyně KSČM a místopředsedkyně hospodářského výboru Poslanecké sněmovny

Články

.