Příprava na celostranické konference KSČM v Olomouckém kraji vrcholí

15. 4. 2019

V sobotu 13. dubna se v Olomouci sešlo plénum OV KSČM rozšířené o předsedy ZO KSČM okresu Olomouc. Komunisté z Olomoucka jako první debatovali o návrhu nového programu strany, které projedná celostranická konference v červnu letošního roku. Člen VV ÚV KSČM a předseda OV KSČM v Olomouci Jiří Zíma přítomné seznámil s posledními jednáními nejvyšších stranických orgánů. Poté předseda KV KSČM Josef Nekl, který byl zároveň členem pracovní skupiny pro tvorbu nového programu strany obšírně vysvětlil filosofii předkládaného materiálu i obsahově jednotlivé kapitoly. V bohaté diskuzi k novému programu KSČM bylo předloženo několik návrhů ke zpřesnění formulací, které budou předloženy i jednání celostranické konference. Jednání pléna OV KSČM v Olomouci zahájilo postupné projednávání programu KSČM v dalších okresech kraje. Výsledky těchto zasedání budou vodítkem k postoji zvolených delegátů za celý Olomoucký kraj.

Fotogalerie

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.