Prohlášení předsedy ÚV KSČM k rozhodnutí vlády uznat J. Guaidóia  prezidentem Venezuely.

5. 2. 2019

            Vláda České republiky na včerejším zasedání schválila návrh přednesený ministrem zahraničních věcí ČR T. Petříčkem, uznat J. Guaidóa prozatímním prezidentem Venezuely.  Toto rozhodnutí je v příkrém rozporu s principy mezinárodního práva a Charty OSN. Jedná se o hrubé vměšování do vnitřních záležitostí nezávislé země, člena OSN a žel i zpochybnění ústavního pořádku Venezuely a jejího legitimně zvoleného presidenta N. Madura.

            Rozhodnutí vlády je navíc v rozporu s jejím programovým prohlášením, kde uvádí, cituji: „ Nejvyšší prioritou je zachování míru a tedy i záruka dodržování mezinárodního práva, Charty OSN“ a mohl bych pokračovat. Česká vláda tak zahodila další možnost chovat se jako skutečně suverénní stát. Navíc, toto rozhodnutí se České republice může vrátit jako bumerang, protože pokusy o majdanizaci politické scény v České republice a zpochybňování legitimně zvoleného prezidenta jsou na denním pořádku. Zde musím připomenout nejméně příklady Ukrajiny, Sýrie a Kosova a konce, ke kterým taková politika vede.  Navíc, tímto rozhodnutím  Česká republika přebírá spoluodpovědnost za další vývoj v této zemi, který ani zdaleka nemusí mít mírové vyústění. Zejména, když výzvy Spojených států a jejich satelitů na zorganizování nových prezidentských a parlamentních voleb ve Venezuele, v podmínkách totální diplomatické, ekonomické, finanční a mediální blokády, včetně výhružky vojenským řešením, jsou faktem. Pokud by tu byl i tzv. loutkový prezident, jsou takto vyhlášené volby naprosto nedůvěryhodné.

            To, o co tady jde, je ovládnutí bohatých ropných zdrojů země, pod vlajkou tzv. demokracie, ochrany lidských práv, které tak dobře známe z jiných, dnes již rozvrácených zemí, např. Libye. Co krok, to „perla“, i tak by se dalo hodnotit dosavadní působení T. Petříčka v čele resortu zahraničních věcí, žel, jasně v rozporu s národními zájmy naší země a s naprostou ignorancí jejích historických zkušeností.

Autor: 
Vojtěch Filip

Články

.