Vyjádření místopředsedy ÚV KSČM S. Grospiče k situaci ve Venezuele

4. 2. 2019

Krok české vlády, kterým na návrh ministra zahraničí Tomáše Petříčka uznala Juana Guidóna za prozatímního prezidenta Venezuely, považuji za hrubé porušení základních norem mezinárodního práva. Jde o zcela otevřené vměšování se do vnitřních  poměrů Bolívarovské republiky. Venezuela se od svých posledních parlamentních voleb ocitla v neutěšených  poměrech a ústavní krizi. Otevřené vměšování do jejích vnitřních záležitostí a zpochybňování legitimně zvoleného prezidenta Madura, které zahájily Spojené státy, nijak uklidnění vnitřní situace ve Venezuele nepřispěje. Je tragické, že česká diplomacie vedená ministrem Petříčkem, příslušníkem rádoby "levicové" sociálně demokratické strany, posluhuje zájmům vládnoucích elit Spojených států a Evropské unie. Jediným řešením pro Bolívarovskou republiku Venezuela, pro její těžce zkoušený lid neustálým vměšováním a blokádami imperialistických mocností, jsou nové regulérní parlamentní případně i prezidentské volby a respektování suverenity země. Je smutné, že
českou diplomacii vede člověk, jež se neváhá paktovat s autoritářskými režimy, dopřává sluchu projevům fašismu a slepě následuje politiku USA, Evropské unie , Francie a SRN.  Jsem přesvědčen, že toto není a nemůže být v zájmu 
České republiky a ani udržení míru ve světě.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.