Zasedala stínová vláda KSČM

4. 2. 2019

Poslední lednový den se opět sešli odborníci a odbornice KSČM odpovědní za jednotlivé vládní rezorty. Tentokrát svoji pozornost věnovali aktuálním problémům spojených s církevními restitucemi a hospodaření s pozemky. Jak zdůraznil stínový ministr zemědělství P. Kováčik, církev pokračuje v soudních procesech o již nahrazený majetek. Pozemky s dosud nevyjasněným vlastnictvím zůstávají ladem a tak zatěžují pole sousedních vlastníků plevely. To následně zvyšuje náklady na chemické ošetření. Další problémy způsobuje sucho a následné rozšíření kůrovce na lesních pozemcích. Jelikož se menší vlastníci nyní často chtějí svých lesů zbavit, je zde příležitost k výkupu státem. Spolu s penězi na vytěžení a následné zalesnění je to řešení, které KSČM podporuje a prosazuje. Po spíše symbolickém zdanění církevních restitucí, které nedávno KSČM prosadila ve Sněmovně, je nezbytné trvat na tom, aby se nejen církev, ale i ostatní vlastníci starali o naše lesy s péčí řádného hospodáře.

 Stínová vláda se pak věnovala důležitému tématu energetiky nejen z pohledu energetické koncepce státu, která slibuje zajištění bezpečnosti, soběstačnosti a zároveň ohleduplnosti k životnímu prostředí, ale také v kontextu se dvěma důležitými energetickými balíčky EU. Jak zdůraznil stínový ministr průmyslu a obchodu P. Hojda, KSČM preferuje dostavbu jaderných bloků a dívá se realisticky na možnost využití obnovitelných zdrojů energie v souvislosti s možným ukončením těžby uhlí v České republice. Hlavní otázkou pro nás zůstává sociální únosnost pro občany. Tady dochází k významnému rozporu mezi tím, co zmiňuje současná vláda a aktuální zvyšování cen. Naskýtá se také otázka, proč ČEZ dodává dráž než jiní dodavatelé energií. Těmto všem otázkám se bude 21. února věnovat konference v Poslanecké sněmovně pořádaná pod záštitou místopředsedy dolní komory a předsedy stínové vlády KSČM V. Filipa.

 Jednání se pak věnovalo i otázce nově zřízené důchodové komise a problémům nájemního bydlení. Stínová vláda KSČM tedy jako vždy intenzivně pracuje „pro lidi“, stejně jako její zastupitelé, funkcionáři, členky a členové na všech úrovních.

Autor: 
Soňa Marková

Články

.