Věcné jednání stínové vlády KSČM

23. 12. 2018

Poslední předvánoční jednání stínové vlády – odborných mluvčí za KSČM mělo na programu vyhodnocení podmínek tolerance vlády s Hnutím ANO a také určení priorit na rok 2019. Podrobná diskuse ukázala, že sedm hlavních „komunistických“ podmínek je v zásadě plněno.  Jedná se především o navyšování důchodů, sociálních dávek a mezd. Do státního rozpočtu komunisté prosadili i masivní navýšení finančních prostředků na bytovou výstavbu.     

Díky soustavnému tlaku KSČM není navyšována spoluúčast pacientů a konečně byla zrušena karenční lhůta. Boj za to, aby byla zaměstnancům vyplácena mzda i v době nemoci, však nekončí.  Senát návrh neschválil.  Další z požadavků – zdanění církevních restitucí – v současné době prochází Poslaneckou sněmovnou.  Při schvalování státního rozpočtu prošlo i naše usnesení, vyzývající vládu, aby o miliardu korun navýšila rozpočet ministerstva zemědělství. Tyto prostředky mají sloužit k výkupu majetkových podílů ve vodovodních a kanalizačních společnostech do majetku obcí.

V roce 2019 se stínoví ministři a ministryně hodlají především zaměřit na řešení široké škály problémů, které jsou způsobeny dlouhodobým nedostatkem vody. Za důležité považují také zachování strategických surovin v českých rukou a ochranu občanů před důsledky změn v energetice, které souvisí i s požadavky EU. Diskuse se vedla i o daních a větším důrazu na prorůstový rozpočet, v kterém nesmějí chybět masivní veřejné investice. Jedním z bodů, kterým se stínová vláda intenzivně zabývala, byla také otázka přípravy na volby do Evropského parlamentu.  Velkou kritiku si ovšem současná vláda vysloužila - kromě jiného - za trestuhodnou nepřipravenost České republiky na negativní důsledky brexitu i za přispívání k šíření negativních informací, které mohou vést k eskalaci domácího i mezinárodního napětí. Komunisté i v roce 2019 udělají vše pro to, aby se lidem v České republice žilo po všech stránkách líp. Předvánoční jednání stínové vlády dalo tomuto úsilí jasný impuls.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.