VV ÚV KSČM: K summitu NATO

13. 7. 2018

Ve dnech 11. až 12. července 2018 zasedal v Bruselu summit NATO, jehož hlavními body jednání byly obrana a zastrašení v kontextu vztahů s Ruskem, partnerství NATO s EU, posilování stability a boj proti terorismu, modernizace a obranné výdaje a situace v Sýrii a další rozšíření tohoto vojenského paktu.

 Summit jednoznačně ukázal, že zájmy, které hájí a prosazují USA prostřednictvím Severoatlantické aliance, jsou v hlubokém rozporu se zájmy evropských zemí jako celku. KSČM vnímá, že Česká republika ani EU není už dávno pro USA v první řadě spojenec, ale přinejmenším konkurent, ne-li přímo protivník. 

Spojené státy oznámily program na modernizaci jaderných zbraní ve výši 1 bilion dolarů, který zahrnuje více "použitelných" zbraní. Přichází s novou jadernou pozicí umožňující nové možnosti k použití jaderných zbraní. Varovné je rozhodnutí o posílení velitelské struktury o 1 200 lidí i záměr mít do  roku 2020 30 mechanizovaných praporů, 30 letek a 30 bojových plavidel. Připravených k akci do 30 dnů. Pokračuje rozšíření NATO o další země. Vážným negativním problémem je ultimativní požadavek USA na okamžité zvýšení výdaje na zbrojení na 2% a následně na 4% HDP. Tato pokračující expanze přispěla k růstu mezinárodního napětí a konfrontaci s Ruskem. 

KSČM velice negativně vnímá tlak prosazovaný NATO, které nutí Českou republiku a řadu států Evropy podílet se nedobrovolně na válečných přípravách, vyhrožování a zastrašování jiných států. A to přitom v otevřeném rozporu s cíli NATO jak jsou deklarovány v článku 1 Washingtonské smlouvy. Vidíme v tom jasné ohrožení zájmů naší země a jejích občanů.   Armáda ČR musí sloužit k obraně naší země, nikoliv jako expediční sbor.   

 KSČM spolu s pokrokovými a mírovými organizacemi vyjadřuje odpor vůči jaderné roli NATO a všem jaderným zbraním. Vyzýváme vlády, aby podepsaly smlouvu o zákazu jaderných zbraní a usilovaly o jaderné odzbrojení. Postavíme se proti destabilizujícímu rozšíření NATO, odmítáme rostoucí militarizaci Evropy, jakoukoli takzvanou evropskou armádu a tlak NATO na novou studenou válku. Požadujeme ukončení této války a vojenských intervencí NATO. Vyzýváme vládu, aby nezvyšovala výdaje na armádu, pokud nebude sloužit výhradně k obraně České republiky, a stejně tak odmítáme jakékoli navyšování zahraničních misí. 

Autor: 
Výkonný výbor Ústředního výboru KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.