TZ ke kritickému stavu dopravní obslužnosti Libereckého kraje

17. 4. 2018

Se vzrůstajícím znepokojením sleduji již několik let kroky Libereckého kraje a zejména hejtmana Půty, který nepokrytě upřednostňuje jednoho z dopravců a tím destabilizuje dopravní obslužnost v kraji. V poslední době však dovedl situaci nejen daleko za hranu zákona o zadávání veřejných zakázek, ale bohužel pravděpodobně i za hranu trestního zákona. A tak mi nezbývá, než jako příslovečnou poslední záchrannou brzdu dopravy v kraji, podat trestní oznámení. Postup kraje lze stručně shrnout takto:

1. Na počátku byly veřejné soutěže na dopravu v kraji, které však upřednostňovaný dopravce ČSAD Liberec nebyl schopen vyhrát. Kraj se snaží měnit podmínky, a když to nepomáhá, tak soutěž ruší, tento postup se opakuje jak v roce 2012 tak i v roce 2017. Zakázky později dostává ČSAD Liberec prostřednictvím různých právních nástrojů, ve kterých se uchází o jejich zadání již pouze on a má tedy „vítězství“ jisté.

2. V současné době plní zakázku v oblasti Sever společnost ČSAD Liberec na základě rozhodnutí mimořádné rady kraje ze dne 21. 12. 2017, kde hejtman donutil radní, v rozporu s jednacím řádem, hlasovat tajně o vyhlášení mimořádného stavu v kraji, navzdory tomu, že mohl pohodlně vybrat uchazeče, který zvítězil v jednacím řízení, ve kterém ÚOHS nařídil kraji pokračovat. Kraj však zakázku protahoval nesmyslnými právními obstrukcemi, měnil výběrovou komisi, účelově zdržoval, jen aby mohl zadat zakázku ČSAD Liberec, a.s.

3. Bez jasné vize pokračuje kraj zkoušením všech možných cest zajištění dopravní obslužnosti, ovšem jen aby zakryl protiprávní realizaci té jediné již dávno vybrané – zajištění dopravní obslužností prostřednictvím ČSAD Liberec. Bez cíle a směru tak zakládáme krajského dopravce na zelené louce, snažíme se koupit jednoho dopravce na pokraji krachu, vyrábíme zadávací dokumentaci na desetiletou soutěž, posléze organizujeme množství JŘBU a všechny tyto cesty dohromady stojí miliony!

4. Hejtman dezinformuje členy rady, zastupitele, občany. Tři analýzy advokátních kanceláří ARZINGER, MT LEGAL a HVH LEGAL, hovořící v neprospěch hejtmanových plánů, nám byly bezprostředně před jednáním krajského zastupitelstva položeny na stůl ve fasciklech, které nebylo možné přečíst, natož prostudovat. Hejtman nám naživo prezentoval pouze názory vybraných „odborníků“, kteří hájili postup a záměr hejtmana, který se později ukázal jako neprůchodný – cítím se jako zastupitel a občan kraje podveden.

5. Hejtman se však nechce zastavit a přes všechny analýzy právníků najatých krajem a přes všechna rozhodnutí ÚOHS, přichází s dalším krokem, jak pomoci ČSAD Liberec a udělat z něj černou díru za krajské peníze - akce

darování akcií. Majitel akcií ČSAD Liberec chce darovat 200 kusů akcií do majetku kraje. Akce má podivný průběh. Dne 26. 3. 2018 je majitel nabízí a cítí potřebu

darovat kraji své akcie. Dne 26. 3. 2018 vzniká analýza od AK Havel & Partners, která v minulosti pracuje pro ČSAD Liberec a je tedy v jasném střetu zájmů. Dne 27. 3. 2018 se schází mimořádná rada kraje a schvaluje záměr, který hejtman předkládá, tedy přijmout akcie do majetku kraje. Dne 27. 3. 2018 hejtman podepisuje smlouvu bez schválení zastupitelstva. Všechny okolnosti a rychlost, s jakou je akce provedena jasně ukazují, že jde jen o další kličku, otevření dveří pro nabytí této společnosti krajem.

6. Zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu nebyl jen dostaveníčkem na kávu, jak se snaží pan hejtman prezentovat. Desetihodinový zásah jak na krajském úřadě, tak v sídle ČSAD Liberec svědčí o tom, jaký trestný čin policii zajímá, a především to, že zasahuje Národní centrála boje proti organizovanému zločinu, jasně ukazuje, o jak závažný trestný čin nebo činy se jedná.

7. Za zásadní v této souvislosti však považuji to, že kraj a hejtman se těchto „pochybení“ nedopustil v nevědomosti, omylem a veden dobrou vírou a snahou o zajištění co nejlepší dopravní obslužnosti v kraji. Nikoliv hejtman všechny tyto kroky organizoval a prosazoval navzdory tomu, že:

* o svém protiprávním jednání věděl, měl na něj analýzy, které si nechal sám vyrobit a kterými se neřídil;

* o svém jednání v rozporu s trestním právem věděl (advokáti najatí krajem na možnost porušení trestního zákona opakovaně upozorňovali) a analýzami a doporučeními se neřídil.

8. Pevně věřím, že mé trestní oznámení a jeho medializace přispěje k tomu, že se již členové rady a zastupitelé nenechají hejtmanem dezinformovat a jednoznačně se napříč politickým spektrem postaví, jak darování akcií ČSAD Liberec, tak případně dalším protiprávním krokům, které hejtman pravděpodobně připravuje.

Autor: 
Stanislav Mackovík

Články

.