Co štve lidi na Sokolovsku? Vyloučené lokality i byznys s chudobou

9. 4. 2018

O problémech Sokolovska přijela v rámci svého poslaneckého dne diskutovat poslankyně Parlamentu ČR za KSČM z Ústeckého kraje Hana Aulická Jírovcová.  „Přijala jsem pozvání kandidátky do Senátu za volební obvod Sokolov Evy Valjentové a krajského zastupitele Jaroslava Borky. Ústecký i Karlovarský kraj se potýkají s podobnými problémy, které je třeba systémově řešit,“ uvedla Hana Aulická Jírovcová.

Jedním z nich jsou snahy znovu otevřít Horní zákon, a to především v částech týkajících se úhrady z vydobytých nerostů. „Z tohoto důvodu jsme se setkaly s předsedou dozorčí rady Sokolovské uhelné Františkem Štěpánkem.  Shodli jsme se na tom, že navyšovat úhrady z uhlí by bylo pro region devastační.  Snižuje to možnosti rozvoje samotné uhelné společnosti, která se snaží investovat do rozvoje oblastí mimo těžbu uhlí. Díky těmto investicím firma zajišťuje nejen zaměstnanost, ale podporuje také kulturní a společenský rozvoj kraje,“ vysvětluje Eva Valjentová s tím, že zákon byl naposledy novelizován přede dvěma lety a byla garantována pětiletá fixace úhrad z vydobytých nerostů.

Na jednání se starostou Sokolova Janem Pickou se řešila především sociální témata, která trápí téměř všechny obce procházející restrukturalizací průmyslu a odlivem mladých a vzdělaných lidí. Neúnosnou situaci s vyloučenými lokalitami, byznysem s chudobou a nepřizpůsobivými občany mohou vyřešit pouze legislativní změny. „Základem musí být vymahatelnost zákona, dalším důležitým krokem by měla být důsledná revize sociálních dávek a v neposlední řadě přijetí cenové mapy nájmů ve městech a obcích,“ nastínila hlavní body Hana Aulická Jírovcová, která se sociální politice ve sněmovně věnuje.

Další její zastávkou proto bylo nestátní neziskové sociální zařízení Mateřídouška v Chodově. Stacionář se věnuje především klientům se středním a těžkým mentálním postižením. Provozovatelé těchto organizací nemají kvůli narůstající byrokracii a nedostatku financí lehkou pozici. 

Všechna tato setkání přinášejí nové podněty nejen pro práci poslankyně Parlamentu ČR, ale i pro kandidátku do Senátu Evu Valjentovou. „Abychom mohli problémy řešit, musíme se s nimi seznámit přímo na místě a diskutovat o nich s odbornou i laickou veřejností,“ uzavřela Eva Valjentová. 

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.