Ani jedna z plánovaných 15 staveb dálnic se neuskutečnila. Na vině jsou problémy s přípravou

29. 1. 2018

Ministerstvo dopravy ve své Dopravní politice na roky 2014 – 2020 zmiňuje opatření, jak nejlépe zrychlit a zjednodušit proces přípravy staveb a novelizaci jednotlivých zákonů.  Mohu potvrdit, že my jako KSČM dlouhodobě voláme a usilujeme o zjednodušení legislativy a podporujeme všechny návrhy k tomu směřující, nejen pro výstavbu dopravní infrastruktury. V minulém volebním období sněmovna projednávala zákony k tolik potřebným změnám pro zrychlení a zjednodušení procesů souvisejících s přípravou staveb, výkupy pozemků, posuzování vlivu na životní prostředí a vydávání stavebních povolení. Konečná podoba přijatých novel zákonů bohužel zavedla pouze dílčí úpravy a změny bez zásadního zjednodušení a zkrácení lhůt pro přípravu a realizaci jednotlivých dopravních projektů. Jedním z těchto zákonů byla i novela stavebního zákona, která mohla velmi pomoci s urychlením výstavby. Bohužel novela, která platí od 1. 1. 2018 má v sobě obsaženu pouze možnost vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavebním úřadě, který se týká stavby dálnice. Ale např. tzv. předběžná dražba, která by umožnila stavět ještě předtím, než bude půda vykoupena, tam bohužel není.

Co se týká přípravy a zahájení staveb, tak jejich útlum zahájila už Nečasova vláda, kdy ministr Bárta zastavil veškeré stavby, i přípravu projektů. Po jeho odchodu z ministerstva chvíli trvalo, než se spousta staveb rozjela a dokončila. V minulých letech jsme tedy byli svědky toho, že jsme měli peníze, ale málo připravených projektů. Myslím, že v současnosti máme projekty připraveny, ale chybí nám klíčové zákony, které by zefektivnili proces povolovacího řízení a komplexně upravily přípravu a výstavbu dopravních staveb. Za prvé je jím zákon o liniových stavbách a za druhé zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. 

Nová sněmovna nezahálí a mohu potvrdit, že už jsme měli tři pracovně – odborná setkání na toto téma. Shodli jsme se, že pro urychlení legislativního procesu bude novela 416/2009 Sb. o urychlení výstavby, podána poslaneckým návrhem napříč politickým spektrem.

Autor: 
Květa Matušovská, poslankyně PSP ČR za KSČM     

Články

.