Ke kontrole NKÚ_k získávání dotací na podporu lesnictví

15. 1. 2018

V pondělí 15.ledna tohoto roku zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad tiskovou zprávu k vyhodnocení pravidel pro získání dotace na podporu lesnictví. Zaměřili se na kontrolu podpory lesnictví v letech 2011 až 2016, a to jak z programů rozvoje venkova financovaných Evropskou unií, tak i z národního dotačního programu a příspěvků na hospodaření v lesích z národních peněz. Celkově prověřili vzorek 230 milionů korun.

Kontroloři odhalili nedostatky týkající se způsobu rozdělování peněz u „Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013“. Upozornili zejména na to, že pravidla pro získání dotací nenutila příjemce postupovat co nejhospodárnějším způsobem a snažit se dosáhnout co nejlepších cen. Vyúčtované ceny pak i desetinásobně převyšovaly ceny, za které mohly být dané projekty realizovány. Stínová ministryně KSČM pro oblast životního prostředí Marie Pěnčíková se k tomu vyjádřila: „Bohužel se opětovně setkáváme s tím, že ministerstvo zemědělství není důsledné ve stanovování pravidel. Podpory směřující nejen do oblasti lesnictví považujeme za důležitou a přínosnou formu udržování přiměřeně dobrého stavu, v tomto případě lesa, ale není možné z ní dělat černou díru, ve které mizí finance.“ Nenastavení pravidel mnohdy nenutí a nemotivuje příjemce peněz k jejich hospodárnému využití. Jsou i případy, kdy za promrhanými penězi je úmysl. Druhým smutným zjištěním je, že se ani zdaleka nedosáhlo plánovaného cíle v opatření Platby v rámci NATURA 2000 v lesích, tedy zalesnit cca 37 tisíc hektarů. „Dle závěrů byla administrace i nastavení podmínek tohoto projektu natolik složité a doba čekání na proplacení tak dlouhá, že této podpory využilo jen 21 žadatelů a zalesněno tak bylo jen 1500 hektarů plochy. Ministerstvo zemědělství se k celé záležitosti staví tak, že se závěry nesouhlasí, tudíž pochybení asi nevidí.

 "Jestli chce nový pan ministr jít touto cestou, půjde cestou do pekla. Takovéto mrhání penězi za bílého dne s požehnáním ministerstva, nemůže být akceptováno,“ uvedla Pěnčíková.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.