Ke kontrolní zprávě NKÚ: Rozdělování peněz na meziobecní spolupráci

5. 12. 2017

NKÚ se zaměřil na poskytování a čerpání peněz určených na podporu rozvoje vzájemné spolupráce obcí 2010 až 2016. Peníze směřující do této oblasti měly posílit spolupráci například v dopravě, školství, sociálních službách či životním prostředí. NKÚ prověřil, jak Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstvo vnitra (MV) řídily rozdělování dotací, a u Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv pak zkontroloval postup a dodržování podmínek spojených se získáním podpory.

Na posílení meziobecní spolupráce MPSV a MV rozdělily Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv v rámci dvou podobně zaměřených projektů 619 milionů korun převážně z evropských peněz. Většina z této částky šla na mzdy a odměny osob zapojených do projektů, konkrétně se jednalo o 586 milionů korun.

NKÚ nalezl nedostatky už na úrovni schvalování těchto dvou projektů. Svaz měst a obcí předložil projekt meziobecní spolupráce a jeho potřebu zdůvodnil jen tím, že myšlenka spolupráce mezi obcemi je podporována z řad členských obcí. Konkrétní zájem o projekt ze strany obcí ale svaz nedoložil. Projekt přesto MPSV schválilo k podpoře ve výši 594 milionů korun. Jedním z hlavních důvodů pro jeho schválení bylo zlepšení čerpání evropských peněz v době končícího programového období 2007 až 2013. U druhého projektu předložilo Sdružení místních samospráv analýzu potřebnosti, která však nebyla dostatečně objektivní – vycházela například z odpovědí malého počtu obcí a obce v jejím rámci nemohly navrhnout vlastní témata a potřeby. Přesto MV tento projekt schválilo k podpoře, šlo na něj 25 milionů korun.

František Beneš: (z pohledu stínového ministra pro místní rozvoj)

„Uvedená kontrolní akce NKÚ prokázala velmi zajímavé skutečnosti. Za důležité považuji, že řada regionů se o nabízené finance ani neucházela. Bylo by třeba zjistit proč. Výsledky a závěry NKÚ respektuji, ale nejsem překvapen. Za příčinu neuspokojivého stavu považuji zpackanou reformu veřejné správy, vedenou pod heslem rozděl a panuj! Velmi chybí zrušená samospráva okresů nebo alespoň obcí s rozšířenou působností. Také nesrovnatelná velikost krajů, která neodpovídá ani předpisům na regionální dotační politiku EU, není dobrá. Tyto závěry snad nepřísluší NKÚ, ale KSČM má potřebnou reformu ve svém programu.“

Zdeněk Štefek: (z pohledu býv. radního Středočeského kraje):

„Trochu mi to připomíná opisování při písemkách, maturitách či při diplomkách, se kterými se doslova roztrhl pytel. Jenomže tady už jde o případy reálného čerpání financí z dotačních titulů, ne o studentské podvůdky. Vnímám sice, že výzvy na tzv. měkké projekty (jako je OPLZZ) jsou problematické, vidím chybu přímo u jednání ohledně parametrů výzev, ale i tak by se podvádět rozhodně nemělo. Kritizovatelné je rozhodně i to, že vznikají mnohé papírové strategie bez reálného efektu, které mají jen zdůvodnit uplatňované mzdové náklady. O to více mě to mrzí u subjektů, které jinak odvádějí za naše obce a města značný kus práce při obhajobě jejich zájmů.“

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.