Prohlášení poslaneckého klubu KSČM - 30. 11. 2017

30. 11. 2017

Poslanecký klub KSČM se tvrdě ohrazuje proti účelovému napadání ze strany Demokratického bloku a ČSSD kvůli postoji hlasování při potvrzování předsedkyň a předsedů výborů na jednání PS dne 30. 11. 2017.

Nejsme loutkou ani žádným jiným nástrojem jiné strany nebo politického hnutí a vždy se řídíme dle vlastních názorů a uvážení politické situace. To, co předvedli zástupci Demokratického bloku a ČSSD nemá s původní politickou dohodou, která byla napříč všemi politickými subjekty, nic společného. Chápeme, že některé strany mohou mít výhrady k tomu či onomu kandidátovi, ovšem schválená politická dohoda by měla být respektována. Svůj nesouhlas mohou kdykoliv projevit hlasováním. Místy až agresivní řečnická vystoupení byla jen politickým divadlem. Stejné představení by mohl rozehrát kterýkoliv politický subjekt ve vztahu k navrhovaným kandidátům z jiných politických stran. Tím by však byl absolutně popřen smysl politických dohod, které, ač nejsou součástí zákona o jednacím řádu PS, jsou dlouholetou dodržovanou zvyklostí a právě zástupci uvedených stran se často na ustálené zvyklosti odvolávají, ale jak je vidět, jen v případech, pokud je to v jejich prospěch. Zvláštní pozornosti občanů by neměla uniknout nebývalá shoda ve vystupování, rétorice a postojích bývalých politických rivalů ČSSD a ODS. V tomto volebním období si velmi významně souzní.

Naší snahou je v co nejkratší době zprovoznit poslaneckou sněmovnu, aby mohla opět plnit roli zákonodárného sboru a pracovat ve prospěch občanů ČR. Na politické hašteření není čas, především k napjatému časovému harmonogramu při projednávání státního rozpočtu ČR na rok 2018. Začínat rok v rozpočtovém provizoriu není v zájmu občanů ČR.

Autor: 
Poslanecký klub KSČM

Články

.