Letní univerzita jubilejní

8. 7. 2015

V Litoměřicích proběhne jubilejní Letní univerzita Evropské levice. Desátý ročník pořádá z pověření Strany evropské levice česká Strana demokratického socialismu ve spolupráci s KSČM.

Program akce pro dny 9. až 12. července poskládali organizátoři z přednášek, semináře s panelovou diskusí a neformální diskuse. Pro zahraniční účastníky jsou zajištěné simultánní překlady z češtiny do anglického a francouzského jazyka a naopak, a to z jednání v Kulturním domě a v prostorách litoměřického hradu. 

Hlavním tématem letošní univerzity je význam levice pro demokratickou Evropu a dělí se do tří tematických okruhů: význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných částí světa a vzájemná solidarita levicových sil, klimatické změny, válka a mír, ohniska možných konfliktů), ekonomický vývoj v EU a ve světě a poučení z Řecka a levice ve střední a východní Evropě. V neformální diskuzi zodpoví dotazy účastníků také místopředseda Parlamentu ČR a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip a předseda Francouzské KS Pierre Laurent.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM