Reakce na kontrolní závěr NKÚ k rozdělování dotací MŠMT do sportu

29. 5. 2017

Kontrola rozdělování dotací přidělených v letech 2013 - 2015 měla podobný výsledek jako v letech předcházejících. Prokázala nejen nerovné podmínky, ale i špatnou efektivitu a nesprávně nastavená kritéria, proto i neprůhledné financování. O tom však nerozhodovalo současné vedení MŠMT s paní ministryní Valachovou. To, zda došlo ke změně, prokáží až následující kontroly.

K mnohem průhlednějšímu financování sportu dopomohla námi podpořená novela zákona o podpoře sportu. Ta umožňuje nejen posílení postavení sportu, ale také upřesňuje jeho financování ke konečnému cíli, tzn. do jednotlivých sportovních klubů, do oddílů.  Tou nejobjektivnější normou pro nastavení rozsahu finanční podpory je rejstřík sportovců a sportovišť, které jsou postupně evidovány. Dochází tím k získávání velmi přesných údajů a ty bude velmi těžké zpochybnit a obejít, včetně přidělování dotací směřujících pro kluby, mladé sportovce či na sportoviště.

Autor: 
Ivo Pojezný, poslanec PSP ČR za KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.